Prečo je úloha vzdelávania v kultúre dôležitá pre medzinárodné spoločnosti?

Rozšírenie vášho podnikania na medzinárodné destinácie prináša ďalšie úlohy a zodpovednosti. Musíte uznať význam globálnych kultúr vo vašich medzinárodných obchodných aktivitách. Váš úspech v cezhraničnom podnikaní závisí od vašej citlivosti voči iným národným a regionálnym kultúram. Preto je vzdelávanie o iných kultúrach rozhodujúce pre úspešnú realizáciu vašich medzinárodných obchodných stratégií.

Kultúra definovaná

Kultúra je orientácia v správaní, ktorá je jedinečná pre určitú skupinu ľudí. Tento spôsob správania je kolektívny, naučil sa a preniesol sa po generáciách. Podľa Ifte Choudhuryovej, docentky na oddelení stavebníctva Texas A & M University, kultúra pretína rôzne úrovne spoločnosti vrátane národných, regionálnych, rodových, generačných, triednych a firemných úrovní. Je dôležité uprednostniť znalosti a porozumenie rôznych úrovní kultúry vo vašej medzinárodnej obchodnej stratégii.

Prijímanie kultúrnej rozmanitosti

Kultúrna rozmanitosť, známa aj ako multikulturalizmus, je súbor charakteristík, ktoré rozlišujú skupiny v spoločnosti. Tieto kultúrne charakteristiky sú vyjadrené hodnotovými systémami, symbolmi, hrdinami, praktikami a rituálmi každej skupiny. Vzdelávanie v kultúrach zvyšuje schopnosť vášho personálu porozumieť a uznávať kritické aspekty kultúrnej rozmanitosti. Tiež vám pomáha pri kultivovaní priaznivého firemného imidžu na medzinárodných trhoch dodržiavaním kultúrnych očakávaní hostiteľských krajín. Týmto sa neutralizujú potenciálne kultúrne bariéry a konflikty, ako sú stereotypy, ktoré môžu vzniknúť vo vašich medzinárodných podnikateľských aktivitách.

Zlepšenie komunikácie medzi kultúrami

Vzdelanie v kultúre umožňuje členom vašej medzinárodnej pracovnej sily učiť sa a oceňovať ich rôznorodé zázemie. Umožňuje vašim zamestnancom správne interpretovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu iných kultúr. Napríklad verbálne komunikačné protokoly západnej a ázijskej kultúry sú rôzne, pokiaľ ide o otázky, ako sú kontakt s očami a gestá. Zabránenie kontaktom s očami napríklad podčiarkuje rešpekt v asijských kultúrach, zatiaľ čo v americkej kultúre sa prejavuje nedôvera. Znalosť týchto kultúrnych rozdielov zvyšuje vaše medzikultúrne vyjednávacie schopnosti. Okrem toho správne kódovanie správ a interpretácia významov zvyšuje predaj a podporuje väčšiu medziľudskú spoluprácu v rámci vašej multikultúrnej pracovnej sily.

Posilnenie pracovnej sily

Znalosť rôznych kultúr zlepšuje skúsenosti a zručnosti vašich zamestnancov. Personálny tím, ktorý má skúsenosti s prácou v multikultúrnom podnikateľskom prostredí, zvyšuje konkurenčnú výhodu vášho medzinárodného obchodu. Takáto kultúrne posilnená pracovná sila vám tiež uľahčuje rozšírenie a priaznivé prispôsobenie sa novým medzinárodným trhom.

 

Zanechajte Svoj Komentár