Čo naznačuje rozpočet predaja spoločnosti?

Rozpočet predaja spoločnosti môže vykresliť jasný obraz o podnikaní vrátane jeho priorít, cieľov a výziev. Rôzne prognózy sa premietajú do vytvárania predajných rozpočtov, ktoré môžu odrážať presvedčenie manažéra predaja alebo diktátu marketingového riaditeľa. Preskúmanie predajného rozpočtu vám môže pomôcť určiť, kde podnik vidí sám smeruje do budúceho roka.

priority

Ak spoločnosť rozdelí viac svojho rozpočtu na jednu oblasť svojho sortimentu produktov, môže to znamenať, že jeden výrobok potrebuje viac propagácie než iný. Napríklad vyspelý produkt nebude potrebovať toľko vzdelávania spotrebiteľov za ním, zatiaľ čo nový produkt si vyžaduje uvedomenie si. Spoločnosť, ktorá postupne vyraďuje produkt, môže rozpočet vyčleniť len na to, aby pomohla likvidovať zásoby.

Predajné projekcie

Niektoré podniky financujú propagačné akcie prostredníctvom percenta skutočných príjmov. Pri pohľade na ročný rozpočet predaja pomocou tejto metódy môžete navrhnúť, čo spoločnosť odhadne, že bude jej predaj. V iných prípadoch môžu spoločnosti zvýšiť svoj marketingový rozpočet z predchádzajúceho roka na základe vyšších odhadov odbytu.

Rozpočtové obmedzenia

Spoločnosť, ktorá má väčšinu svojich peňazí na sociálne médiá a guerillové marketingové taktiky, môže mať nedostatok hotovosti. Viac zamestnancov a nízkonákladová podpora, ktorú podnik využíva, s väčšou pravdepodobnosťou sa snaží získať zisk. Často je rozpočet na podporu predaja jedným z prvých, ktorí dostanú zníženie, keď podnik má finančné problémy.

Distribučná stratégia

Ak spoločnosť vyčlení značné množstvo propagačného rozpočtu na displejoch v obchode, voľných vzorkách a kupných kupóloch, môže to byť náznak, že spoločnosť sa snaží osloviť zákazníkov, ktorí už vstúpili na maloobchodné miesto a prípadne aj predchádzajúcich kupujúcich, namiesto nových zákazníkov. Ak podnik utráca veľa svojho propagačného rozpočtu na vonkajšie, tlačové a on-line médiá, spoločnosť sa môže snažiť viesť nových zákazníkov k maloobchodným predajniam alebo si ich kúpiť online.

Typ zákazníka

Na základe toho, koľko z predajného rozpočtu spoločnosti je naplánované na propagačné akcie na internete a tlač, môžete určiť, či spoločnosť zacieľuje na starších alebo mladších zákazníkov. Mladší kupujúci sú pohodlnejšie používať počítače a smartphony na nákupy, zatiaľ čo seniori stále preferujú priamu poštu a kupóny.

diskontovanie

Spoločnosti, ktoré vykazujú nízke predpokladané hrubé zisky z produktov s vysokými ziskami, by mohli tvoriť zľavy pre predajné zástupy, ktoré sa majú použiť pri vytváraní ihriskov. Mnoho podnikov využíva prístup orientovaný na predaj a nie produkt orientovaný. Prvá sa spolieha na zľavy, bonusy a príplatky, ktoré tlačia zákazníkov na nákupy, zatiaľ čo druhá strana sa opiera o kvalitu výrobkov a jedinečnú výhodu pri predaji, ktorá zákazníkov prináša.

 

Zanechajte Svoj Komentár