Aké sú charakteristiky návykov dobrej tímovej práce?

Tímová práca môže poskytnúť spoločnú silu a zostať silou pre vaše podnikanie alebo organizáciu. Bez ohľadu na to, či spravujete zamestnancov alebo dobrovoľníkov, silné tímy môžu pomôcť vašej skupine zvýšiť produktivitu a vytvoriť priaznivejšie a otvorenejšie prostredie. Inšpirovaním pozitívnych tímových návykov môžete vybudovať silnú skupinu, ktorá dokáže riešiť aj tie najťažšie problémy.

Podpora komunikácie

Jednou z najdôležitejších vlastností dobrého tímu je otvorená komunikácia. Každý člen tímu musí byť schopný komunikovať so zvyškom skupiny o aktualizáciách projektu, otázkach, nápadoch a všeobecných vstupoch. Tím, ktorý podporuje otvorenú komunikáciu, umožňuje každému zdieľať svoje nápady a názory bez strachu.

Rešpektovanie členov tímu

Aby bol tím komfortným a bezpečným miestom pre všetkých členov, každý človek musí rešpektovať všetkých ostatných. Členovia by mali rešpektovať všetky aspekty ostatných členov, hoci s nimi nemusia súhlasiť: nápady, komunikačné schopnosti, pozadie, náboženstvo, pracovný štýl a kultúrne tradície. Pretože skvelý tím vyžaduje otvorenú komunikáciu, rešpekt môže vytvoriť dôveru, ktorá umožní členom byť zraniteľní.

Spolupráca medzi členmi tímu

Tímová práca vyžaduje efektívnu spoluprácu; každá osoba musí zistiť, ako sa jej zručnosti a talenty zhodujú s vlastnosťami ostatných členov tímu. Aby tím pracoval, musí každý pochopiť, aká je ich úloha a ako ju používať, aby ste prispeli k úspechu tímu. V závislosti od tímu môžu byť úlohy jednoduché ako poskytovanie podpory a morálky; dobre fungujúci tím využíva doplnkové zručnosti každej osoby. Každý člen tímu by mal pochopiť, že každý účastník projektu je rovnako platný.

Riešenie problémov a manažment konfliktov

Efektívny tím musí vyvinúť vlastnú stratégiu riešenia problémov a riadenia konfliktov. Stratégia sa bude líšiť od tímu na tím založený na situácii a jednotlivých členov; individuálny tím musí vypracovať metódy na riešenie problémov, ktoré najlepšie pracujú. Keď členovia tímu dokážu spoločne pracovať na zátarasoch, tím bude môcť hladko pracovať aj v hrubých časoch.

Zdieľané misie a spoločné ciele

Spoločná misia môže pomôcť skupine ľudí spolupracovať a vytvárať nadšenie. Keď každý používa svoje vlastné schopnosti na dosiahnutie spoločného cieľa, výsledok je väčší ako úsilie jednej osoby. V silnom tíme prináša dobré spoločné ciele pred individuálnymi preferenciami a záujmami členov. Cieľ tiež prispieva k hladkej prevádzke; tím môže vyriešiť problémy a nezhody tým, že určí, čo je najlepšie pre tím a cieľový cieľ.

 

Zanechajte Svoj Komentár