Nástroje pre koučovanie v oblasti riadenia predaja

Často je ťažké, aby členovia špičkových obchodných tímov prešli na pozíciu riadenia predaja, ale stále má zmysel, aby sa spoločnosti pokúšali využiť svoje pracovné prostredie. Americká manažérska asociácia uvádza, že menej ako 15 percent vysoko postavených predajcov uspeje v riadiacich pozíciách. Avšak správne nástroje na koučovanie môžu pomôcť vašim najpredávanejším obchodníkom objaviť výhody, ktoré sa stávajú špičkovým manažérom predaja.

Základné povinnosti

Vedúci predaja spoločnosti zamestnáva nových pracovníkov a obchodných zamestnancov veteránov. Manažér predaja musí byť prispôsobivý, čo znamená, že je ochotný a schopný počúvať problémy, obavy a otázky zamestnancov, potom pomáha členom predajného tímu nájsť odpovede a riešenia. Vytvorenie tohto prostredia tímovej práce, zdieľaných cieľov a povzbudenia pomôže riadiť tím k požadovaným výsledkom predaja.

Tréningové potreby

Mentor, trénujte a trénujte svojich obchodných manažérov za úspech. Podľa štúdie, ktorú uvádza spoločnosť ASTD, iba 11 percent spoločností oslovuje vysokú úroveň tréningu svojho predajného personálu, takže veľa predajných manažérov je ponechaných na svoje vlastné zariadenia, keď sa ujme svojej novej práce. V tej istej štúdii sa uvádza, že spoločnosti investujú oveľa viac zdrojov - až 66 percent - na školenie svojich predajcov. Spoločnosti by mali investovať do manažérov predaja poskytovaním tréningových nástrojov, ktoré im pomôžu cítiť sa ako manažéri.

Povoliť šablóny

Niekedy obchodníci začínajú svoju kariéru v predaji so skriptmi, ktoré vytvára ich spoločnosť, alebo niečo, čo sami formulujú, ktoré dokážu katapultovať do krajiny úspešného predaja. Podobne vedúci predaja môže vytvoriť šablónu na splnenie svojich cieľov riadenia predaja, pričom sa zameria na oblasti, ktoré majú osobitný záujem. Niektoré ciele zahŕňajú pravidelné sledovanie výkonnosti predaja, posúdenie potreby nových predajných talentov a školenie a školenie nových zamestnancov predaja.

Ďalšie nástroje

Manaţéri predaja pôsobia ako spojnici - a niekedy tlmiaci - medzi obchodníkmi a vlastnými vedúcimi a manažérmi. Niekedy veľa času obchodného manažéra zahŕňa zmiernenie konfliktu na jednej alebo oboch z oboch strán a musí účinne a úctivo komunikovať s oboma skupinami. Jedným zo základných a užitočných nástrojov, ktoré môžu manažéri predaja uplatňovať v takýchto situáciách, je štruktúra. Čím viac štruktúry vytvárajú v priebehu svojho dňa, tým viac vie, koľko priestoru majú, keď vznikne nepredvídateľná otázka, na ktorú musia navštevovať. Jeden spôsob, ako dosiahnuť preklenujúcu štruktúru, ktorá je prospešná pre každého, je stanoviť štvrťročné alebo mesačné stretnutia pre tím, aby sa dotkli základne.

2016 Informácie o platoch pre obchodných manažérov

Manažéri predaja dosiahli v roku 2016 stredný ročný plat vo výške 117 960 USD, podľa amerického úradu štatistiky práce. Na nižšej úrovni dosiahli manažéri predaja 25-percentný plat vo výške 79 420 dolárov, čo znamená, že 75 percent získalo viac ako táto suma. Plat 75. percentilu je 168.300 USD, čo znamená, že 25% zarobí viac. V roku 2016 bolo v Spojených štátoch zamestnaných 385 500 ľudí ako obchodníci.

 

Zanechajte Svoj Komentár