Safari sa na MacBooku neotvorí

Ak sa Safari na vašom MacBooke neotvorí, môže mať jeden alebo viac problémov s pripojením k internetu. Napríklad nastavenia servera proxy alebo brány firewall môžu zabrániť prístupu Safari na Internet. Tiež by ste mali odstrániť nepodporované doplnky tretích strán z vášho prehliadača. Ak sú súbory programu Safari poškodené, musíte odstrániť predvoľby programu.

Nastavenia proxy

Skontrolujte sieťové pripojenia pre všetky proxy servery tým, že otvoríte predvoľby systému MacBook, pretože nesprávne nastavené nastavenia môžu brániť spusteniu Safari. Kliknite na ikonu Apple v ľavom hornom rohu obrazovky vášho MacBooku a zvoľte "System Preferences". Kliknite na možnosť "Sieť" a vyberte možnosť "Rozšírené". Kliknutím na "Proxy" skontrolujte konfiguráciu. Skúste vypnúť nastavenia servera proxy a reštartovať službu Safari.

Nastavenia brány firewall

Môžete mať nesprávne nakonfigurovanú bránu firewall, ktorá bráni Safari a ostatným programom v prístupe na Internet. Skontrolujte nastavenia brány firewall, aby ste zabránili zablokovaniu aplikácie Safari kliknutím na ikonu Apple v ľavej hornej časti obrazovky a výberom možnosti Systémové predvoľby. Kliknite na položku Zabezpečenie a ochrana osobných údajov a vyberte možnosť Brána firewall. Kliknite na ikonu zámku a v prípade potreby zadajte heslo správcu a zvoľte "Možnosti brány firewall". Prejdite do zoznamu programov a skontrolujte, či je uvedený Safari. Ak áno, kliknite na ikonu so šípkou hore a dole vedľa jej názvu a vyberte možnosť "Povoliť prichádzajúce pripojenia". Kliknite na tlačidlo "OK".

Doplnky tretích strán

Podpora spoločnosti Apple upozorňuje, že doplnky tretích strán môžu spôsobiť, že Safari skončí, bude pomaly bežať alebo bude mať iné problémy s výkonom. Skontrolujte inštalačný balík doplnkov pre funkciu odinštalovania alebo manuálne odstráňte doplnkové súbory z koreňovej úrovne a knižnice na úrovni používateľov vo vyhľadávači. Vyhľadajte nasledujúce priečinky v priečinku knižnice na úrovni koreňovej úrovne a prehľadajte ich obsah pre všetky súbory doplnkov tretích strán. Presuňte ich do koša, ale nevymažte ich.

/ Knižnica / Internetové doplnky / / Knižnica / Metódy vstupu / / Library / InputManagers / / Library / ScriptingAdditions

Vyhľadajte nasledujúce priečinky v knižnici používateľskej úrovne v priečinku Domov:

~ / Library / Internet Plug-Ins / ~ / Library / Vstupné metódy / ~ / Library / InputManagers / ~ / Library / ScriptingAdditions

Otvorte každú zložku a presuňte všetky súbory doplnku tretej strany do koša. Neodstraňujte ich.

Znova otvorte Safari. Ak sa program Safari otvorí, nahraďte súbory po jednom a opätovne skontrolujte Safari po výmene každého súboru. Odstráňte všetky súbory, ktoré spôsobujú problém. Súbory môžete nahradiť kliknutím pravým tlačidlom myši do koša a výberom možnosti "vrátiť späť".

Odstránenie predvoľbových súborov

Programy Mac OS X, ktoré ukladajú informácie o používateľoch, používajú súbor predvolieb, ktorý sa načíta pri spustení programov. Súbory predvolieb programu Safari môžu uložiť informácie ako rozloženie, vzhľad alebo akcie na prevzatie. Ak sú poškodené, súbory predvolieb môžu zabrániť otvoreniu aplikácií. Odstránením týchto súborov sa obnovia vaše predvoľby a problém sa môže vyriešiť. Odstráňte predvoľby programu Safari otvorením vyhľadávača a kliknutím na ponuku "Prejsť" v hornej časti obrazovky. Vyberte možnosť Prejsť na priečinok. Zadajte alebo prilepte "~ / Library / Preferences" a kliknite na "Go". Presuňte možnosť "com.apple.Safari.plist" do koša a vyprázdnite koš. Reštartujte počítač a otvorte Safari.

 

Zanechajte Svoj Komentár