Úloha vnímania v správaní spotrebiteľov

Vnímanie spotrebiteľov má obchod a jeho produkty alebo služby majú dramatický vplyv na nákupné správanie. To je dôvod, prečo firmy utrácajú toľko peňazí marketingom, vylepšujú svoje zákaznícke služby a robia všetko, čo môžu, aby priaznivo ovplyvnili vnímanie cieľových spotrebiteľov. Pri starostlivom plánovaní a vykonávaní môže podnik ovplyvniť tieto vnímanie a podporiť ziskové správanie spotrebiteľov.

Ovplyvňovanie vnímania

Spotrebitelia neustále syntetizujú všetky informácie, ktoré majú o spoločnosti, o tom, či táto spoločnosť ponúka hodnotu. V istom zmysle je spotrebiteľské vnímanie aproximáciou reality. Podniky sa pokúšajú ovplyvňovať toto vnímanie reality, niekedy prostredníctvom podvodu a manipulácie, ale často sa len prezentujú v najlepšom možnom svetle. Napríklad reklamy často trúfajú na kvalitu a pohodlie výrobku alebo služby, dúfajúc, že ​​podporí vnímanie vysokej hodnoty spotrebiteľom, ktoré sa môže zvýšiť predajom.

Dosiahnutie spotrebiteľov

Kľúčovým faktorom pri ovplyvňovaní vnímania spotrebiteľa je expozícia. Čím viac spotrebiteľov majú informácie o produkte, tým viac ich pohodlne kupujú. Výsledkom je, že podniky robia všetko, čo môžu, aby zverejnili svoje ponuky. To však spôsobuje problém: Keď každá firma bombarduje spotrebiteľov prostredníctvom marketingových správ, spotrebitelia majú tendenciu vylaďovať. Na ovplyvňovanie vnímania spotrebiteľov musí podnik nielen vystavovať svoj produkt spotrebiteľom, ale musí aj vyniknúť svojmu výrobku pred davom.

Vnímanie rizík

Vnímanie rizika pre spotrebiteľov je ďalším faktorom, ktorý musia podniky brať do úvahy pri snahe stimulovať nákupné správanie. Čím je riskantnejšia predstava, tým ťažšie je to, aby spotrebitelia mohli konať. Ak spotrebitelia nie sú oboznámení so značkou výrobku, nemôžu posúdiť príslušné riziko; mohlo by to byť napríklad zlé alebo príliš nákladné v porovnaní s náhradami. Podniky dokážu túto váhavosť prekonať tým, že ponúknu čo najviac informácií o produktoch formou reklamy alebo podporou recenzií produktov. Umožniť potenciálnym zákazníkom manipulovať s produktom v obchodoch alebo otestovať ho doma tiež znižuje vnímanie rizika, rovnako ako ponúka flexibilnú politiku návratu.

Zadržanie zákazníka

Úspešné podniky sa neuvoľnia, ak zákazník uskutoční nákup. Skôr naďalej podporujú vnímanie, ktoré vedie k ziskovému správaniu. Akonáhle spotrebitelia vyskúšali produkt, úloha sa stáva dobrou reputáciou a vytváraním lojality značky. Ponúkanie vynikajúceho zákazníckeho servisu je efektívnou taktikou, pretože zachováva vnímanie toho, že podniká sa zaujíma o najlepšie záujmy svojich zákazníkov. Na oplátku sa zákazníci stávajú lojálnymi k podnikaniu, čo zabezpečuje konzistentný tok príjmov pre spoločnosť a sťažuje konkurentom, aby zákazníkov potrestali.

 

Zanechajte Svoj Komentár