ľudské zdroje

Môžete dostať e-mailovú prílohu aplikácie Microsoft Word 2007 od priateľov, spolupracovníkov alebo iných - najmä od niekoho z iných krajín - ktoré sa nedajú prečítať. Textový súbor môže napríklad obsahovať neobvyklé reťazce znakov. Zmazané textové súbory je potrebné previesť do jazyka, ktorý váš počítač môže čítať. Normálne majú súbory kódovanie Unicode,

Zásady skupiny umožňujú podnikom riadiť a konfigurovať nastavenia počítačov a používateľov v prostredí služby Active Directory. Administrátori môžu pomocou Konzoly správy zásad skupiny vykonať zmeny existujúcich zásad skupiny alebo vytvoriť nové. Ak chcete upraviť priradenie súborov - to znamená, ktorá aplikácia je prepojená s konkrétnym formátom súborov na počítači - pre kontajner AD, vytvorte nový objekt typu súboru v GPMC. 1. Kliknite na položku "Štart&q

Nastavenia zdieľania a povolení systému Mac OS X umožňujú zmeniť používateľov, ktorí môžu zobraziť alebo upraviť určité súbory. Zmena súboru iba na čítanie na čítanie a zápis môže vyžadovať heslo administrátora v závislosti od nastavení systémových predvolieb. Aplikáciu Mac OS X Finder môžete použiť na zmenu užívateľských oprávnení v okne Info alebo Info. 1. Otvorte Finder a prejdite na súbor, na

Akékoľvek podnikanie v dnešnom rýchlo sa pohybujúcom prostredí, ktoré hľadá tempo zmeny na pomalé, bude pravdepodobne veľmi zklamané. V skutočnosti by podniky mali prijať zmeny. Zmena je pre každú organizáciu dôležitá, pretože bez zmeny by podniky pravdepodobne stratili svoju konkurenčnú výhodu a nezodpovedali potrebám toho, čo najviac dúfa, že bude rastúcou základňou verných zákazníkov. technológie Vedúci podnikatelia

Ak používate iPhone pre podnikanie, môže to mať vplyv na vašu produktivitu, keď je mimo komisie. Keď je iPhone čítačka kaziet SIM poškodená, váš iPhone už nemôže čítať SIM kartu a musíte vymeniť čítačku junctor. Aby ste to dosiahli, musíte otvoriť iPhone, odstrániť jeho základnú dosku, odpojiť starú čítačku kariet SIM a spájkovať náhradnú časť na svojom mieste. Tým sa zruší záruka vášho iPhone, preto b

Podobne ako v iných balíkoch textových procesorov vám služba Disk Google umožňuje zmeniť šírku alebo výšku okrajov tak, aby vyhovovali vašim preferenciám. Tieto okraje obklopujú dokument s prázdnymi oblasťami, ktoré sú merané v palcoch od okrajov papiera. Uložením týchto zmien ako predvolených nastavení sa zachová vaše nastavenie pre všetky nasledujúce dokumenty, ktoré vytvoríte. Zmena okrajov Po prihlásení d

Natívny operačný systém iPhone neumožňuje zmeniť pozadie aplikácie Správy na obrázok. Avšak, s jailbroken iPhone, môžete stiahnuť a nainštalovať desktop / Background SMS aplikácie od Cydia. Táto bezplatná aplikácia umožňuje zmeniť obrázok na pozadí aplikácie Správy na obrázok. Majte však na pamäti, že ú

Produkt MicroStation pre softvér CAD predáva spoločnosť Bentley Systems a umožňuje architektom, inžinierom a dizajnérom nástroje na vytváranie 2 a 3-rozmerových modelov. Súbor V8iODOTstandards.cfg obsahuje umiestnenie konfiguračných súborov projektu (Project Configuration Files - PCF). Ak ste zmenil

V akejkoľvek situácii týkajúcej sa zmeny mena, či sa chcete oženiť alebo zmeniť svoj právny názov z iných dôvodov, je dôležité získať opravu na vašej karte sociálneho zabezpečenia. Môže to znieť ako by to mohlo byť zložité, ale je to celkom jednoduché. 1. Vytlačte si žiadosť o kartu sociálneho zabezpečenia (formulár SS-5) alebo si vyžiadajte si vytlačenú kópiu od miestneho úradu sociálneho zabezpečenia. Informácie o prepojení na priame stiah

Bez ohľadu na to, či vaša firma bola úplne bezpapierová alebo ste sa spoľahli na tlačený papier na vedenie záznamov, nemôže nahradiť oficiálne vyzerajúci hlavičkový papier žiaden text, e-mail alebo správa o sociálnych médiách. Jeden spôsob, ako ušetriť čas a úsilie, ako aj zaistenie toho, aby sa vaše výberové značky zhodovali vždy, keď sa rozhodnete zodpovedať, je využiť šablóny hlavičkových hlavičiek aplikácie Microsoft Word. Akonáhle zmeníte hlavičkový papier v pr

Zmena kancelárskych postupov vyžaduje starostlivé plánovanie, aby zamestnanci pochopili nové postupy a nevrátili sa do starých návykov. Pracujte s pracovnou skupinou vhodného personálu spoločnosti, aby ste pomohli identifikovať oblasti pre zmenu a pripraviť nové postupy. Sledujte postupy na zabezpečenie toho, aby zmeny boli implementované a fungovali efektívne a efektívne, aby sa zaistila trvalá zmena. Identifikujte pro

Dôležitou súčasťou presunu je informovanie pošty o zmene adresy. Proces zmeny zmien je rovnaký, bez ohľadu na to, či sa presťahujete do nového domova alebo presuniete svoju kanceláriu na nové miesto. Ak sa však presuniete do novej kancelárie, mali by ste vykonať ďalšie kroky. Zachovajte profesionálny vzhľad zmenou adresy v databáze poštových úradov. Dokončite proces zmeny

Názov súkromnej organizácie môžete zmeniť prostredníctvom upozornenia na službu Internal Revenue Service. Zmeny názvu sa môžu vyskytnúť, pretože organizácia sa predá inej strane alebo jednoducho aktualizuje zastarané obchodné meno. Postupy na zmenu mena sa mierne líšia v závislosti od druhu podnikania - spoločnosti s jediným vlastníctvom, partnerstva alebo spoločnosti. 1. Informujte IRS. Urob

Kľúč produktu potvrdzuje pravosť programu na zabránenie pirátstvu. Aplikácia Microsoft Office 2007 Enterprise a ďalšie vydania aplikačnej sady vyžadujú overenie pomocou kódu Product Key; ak je kľúč neplatný alebo ho neposkytnete, program Office 2007 zakáže všetky funkcie jeho programov. Po zaregistrovaní

Komponent Writer OpenOffice vám poskytuje plnú kontrolu nad štýlom a rozložením textu. Pomocou ponúk a nástrojových líšt, ktoré sú súčasťou programu, môžete upraviť medzery, zarážky, písma a podobné možnosti. Rozdelenie riadkov je možné nastaviť na základe odseku odsekom. Ak program Writer ešte nepoužíva meracie jednotky, môžete ho nastaviť z položky "Možnosti" v ponuke Nástroje - výberom položky "Všeobecné" pod záhlavím aplikácie OpenOffice Writer môžete nájsť nastavenie. Nastavte vzdialenosť 1 palca Vyberte text, s k

Ak skenujete dokument priamo do súboru PDF, môžete skončiť so stránkami s nesprávnou orientáciou. Aj keď by ste mohli dúfať, že osoba, ktorá prijíma dokument, je dostatočne trpezlivá, aby zmenila orientáciu každej stránky, môžete tiež zmeniť orientáciu sami pomocou možnosti Adobe Rotate Pages. Upozorňujeme, že pre tú

Po aktualizácii programu Outlook 2007 sa predvolené zobrazenie obrazovky zmenilo na nové rozhranie pásky. Mnohí ľudia boli zvyknutí a uprednostňovali pôvodný "klasický" pohľad. Spoločnosť Microsoft nezahrnula do aplikácie Outlook 2007 riešenie, ktoré by umožnilo používateľom zmeniť klasické zobrazenie, ale softvér tretích strán je k dispozícii na to, aby ich vrátil späť tak, ako to bolo. Po spustení softvéru a zmene

Deaktivovanie odkazov s možnosťou kliknutia vo vašom e-maile môže pomôcť zabrániť počítačom vašej spoločnosti pred škodlivými hrozbami spôsobujúcimi neoprávnené získavanie údajov, ale môže tiež zablokovať úplne legitímne odkazy v iných e-mailoch. Aplikácia Outlook má dve rôzne nastavenia, ktoré riadia odkazy, jeden pre odkazy v pravidelných e-mailov a jeden pre odkazy v nevyžiadanej pošte. Ako pracujete s povolením odkazov

Zabráňte neoprávnenému prístupu k tabletu Nexus 7 a dôverným údajom pomocou prístupu k ovládacím prvkom uzamknutia obrazovky. Operačný systém Android 4.3 vám umožňuje upraviť nastavenia zabezpečenia vrátane hesla. Aktualizácia zabezpečenia tabletu pomocou komplexnejšieho a silnejšieho hesla pravidelne pomáha znižovať riziko útoku. Prístup k možnostiam zabez

Farby, ktoré vidíte v súbore PDF na obrazovke, nie vždy presne vykresľujú odtiene, ktoré sa objavia po vytiahnutí dokumentu z tlačiarne. Jedným z možných dôvodov pre zmenu sú farebné modely. Obrazovky digitálnych zariadení používajú kombináciu troch farieb: červenej, zelenej a modrej alebo RGB. Na rozdiel od toho t

Ak atramentové kazety nie sú zarovnané so zariadením zariadenia HP C5280 All-In-One, atrament sa na vytlačenej stránke nebude správne zaregistrovať. To znamená, že pri tlači farby nebudú správne zarovnané. Ak sú kazety vážne mimo nastavenia, na obrazovke LED tlačiarne sa zobrazí chybové hlásenie. Tlačiareň však auto

Univerzálna prístupnosť súboru PDF z neho robí ideálny formát pre zdieľanie digitálnych informácií medzi rôznymi platformami. Ak sa dokument dostane medzi vás a koncového používateľa zachytený, vystavujete sa riziku, že dôjde k vystaveniu dôverných informácií. Nastavenia zabezpečenia môžete na týchto PDF súboroch nakonfigurovať v aplikácii Adobe Acrobat pred alebo po distribúcii, aby ste ich chránili pred neoprávneným prístupom. Nastavenie možností zabezpečenia v

Keď začnete inkasovať dávky v nezamestnanosti, zvyčajne dostanete 100% z vašej týždennej dávky. Je to preto, že predvoleným je to, aby sa neuskutočnili žiadne zrážky, ako sú miestne a federálne dane. Ak máte pochybnosti o tom, ako to bude mať finančný vplyv na daňový čas, môžete zmeniť svoje zrážky v dávkach v nezamestnanosti. Každý štát ponúka možnosť vy

Keď zmeškáte hovor na svojom iPhone, je naprogramovaný tak, aby presmeroval hovory do hlasovej schránky poskytovanej mobilným operátorom. Ak používate inú službu pre hlasovú schránku vašej firmy, kontrola dvoch rôznych hlasových správ na získanie hlasových správ sa môže zdať nepríjemná. Ak sa tomu chcete vyhnú

Vaša tapeta je dôležitou súčasťou vašej pracovnej plochy a ak máte podnikať a strávite veľa času pred monitorom, môže váš deň rozjasniť. Ak spustíte prezentácie z počítača, tapeta musí byť profesionálna, napríklad logo vašej spoločnosti. Aby ste sa uistili, že tapeta je správne na obrazovke, môžete použiť systém Windows na úpravu jej rozlíšenia. 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na

Microsoft SharePoint je webový nástroj na spoluprácu, ktorý používajú mnohé spoločnosti a organizácie na ukladanie dokumentov a iných typov údajov. Jednou z primárnych funkcií služby SharePoint je vytvorenie a správa zoznamov, ktoré sú množinami údajov organizovaných do polí. Ak vaša malá firma spravuje údaje v zozname SharePoint, použite nástroj SharePoint Designer na úpravu šírky poľných stĺpcov. 1. Spustite program SharePoint

Kancelárska páska zobrazuje nástroje otvorenejšie ako klasické menu balíka Office, ale zaberie veľa priestoru vo vašom okne. Páska sa rozprestiera po celej dĺžke dokumentu a meria približne 85 pixelov. Silná páska, spolu s stavovým pruhom, záhlavím a panelom úloh, zasahuje do vášho pracovného priestoru. Ak zbalíte pásku, z

Spravovanie vašej domény je dôležitou súčasťou správy webových stránok vašej spoločnosti. Ak doména nie je správne nakonfigurovaná, návštevníci nebudú môcť zobraziť vaše webové stránky a e-maily sa vrátia ako nedoručiteľné. Predtým, ako môžete zmeniť primárnu doménu v službe SharePoint a Office 365, musíte najprv do systému pridať novú doménu. Po pridaní domény využite obrazovku Spr

Číslo PIN na vašom mobilnom telefóne BlackBerry Bold chráni zariadenie pred používaním na uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov bez vášho povolenia. Tiež znižuje možnosť, že niekto bude čítať informácie v telefóne, ak je stratené alebo ukradnuté. Kód PIN je prepojený s modulom identity účastníka v telefóne a nie je trvalý; môžete zmeniť ho na iné číslo, ak chcete, alebo úplne odstrániť ochranu, ak zistíte, že zadanie kódu PIN je príliš nepohodlné. 1. Stlačením červeného tlačidla "Ukončiť

Správu sociálneho zabezpečenia prideľuje číslo každému občanovi USA a legálnym prisťahovalcom. Číslo je prostriedok na identifikáciu osoby pre zamestnanie, úverové úrady a federálne pracovné miesta a výhody. Bohužiaľ, niektorí ľudia strácajú svoje číslo na identifikáciu zlodejov, ktorí používajú číslo na vytvorenie životného štýlu, ktorý vytvára zmätok pre osobu, ktorú ukradli číslo. Ako sa to stane Administratíva sociálneho z

Keď zdieľate odkaz na Facebooku (napríklad video, webovú stránku alebo obrázok YouTube), automaticky sa vygeneruje miniatúra, ktorá pomôže objasniť odkaz, keď je zobrazený na stene. Miniatúra sa generuje automaticky, keď systém Facebook skenuje odkaz pre akékoľvek súvisiace obrazové súbory. Väčšina odkazov má

Zmena pravidiel a pravidiel v rámci zavedeného podniku si vyžaduje zváženie a plánovanie. Či sú zmeny menšie procedurálne zmeny alebo úpravy rozdielnych pravidiel, manažéri musia byť pripravení riešiť rastúce obavy a rozdiely medzi zamestnancami. Dobre organizovaná stratégia zmien zníži potenciálny stres a zabezpečí hladký prechod na nové spôsoby. 1. Načrtnite zmeny politik

Oddelenia ľudských zdrojov sa časom rozvíjali a od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, čo sa kedysi nazývalo "personálna správa", sa teraz stalo ľudskými zdrojmi. "Ľudský kapitál je ďalším výrazom používaným na popis hodnoty zamestnancov vašej spoločnosti. preto sa považuje za zdr

Profesionalita nemá jednoduchú definíciu. Čo jedna spoločnosť považuje za neprofesionálnu, je úplne prijateľná pre inú. Profesionalita je však považovaná za dôležitý znak, ktorý by mali mať všetci zamestnanci. Yorkská vysoká škola v Pensylvánii uskutočnila prieskum s 520 zamestnancami v oblasti ľudských zdrojov a vedúcimi podnikateľmi. Šesťdesiat percent uviedlo,

George Washington nebol tak vzdelaný ako Ben Franklin a Thomas Jefferson, ale jeho vizionárske vedenie ho rozdelilo. Podľa článku zverejneného univerzitou Virginie bola osobnosť prvého prezidenta kombináciou charakteristík, ktoré ho pripravili pre svoju jedinečnú úlohu v histórii. Môžete kultivovať kľúčové vlastnosti, aby ste boli vizionárskym vodcom, ktorý inšpiruje váš tím k veľkosti. Dobrý komunikátor Víziový v

Funkcie multimediálneho zariadenia Apple iPod Touch, keď sú pripojené k dokovacej stanici, poskytujú jednoduchý a prenosný spôsob zobrazovania webových stránok vašej firmy, prehrávanie multimediálnych prezentácií alebo pridanie hudby na ihrisko. Je veľmi dôležité, aby ste mali vždy plne nabitú batériu, takže budete pripravení na dôležité stretnutia. IPod Touch je dodávaný s

Okamžitá komunikácia bola jedným z výziev, ktoré spočívali v tom, že ste on-line pre ľudí už od začiatku internetu. Aj keď technológia, ktorá sa tak stala, sa veľmi vyvíjala od čias "Internet Relay Chat" s holými kosťami, chatovanie a okamžitá komunikácia všetkých druhov je stále veľkou súčasťou online skúseností. Online rozhovor sa vyvinul z je

ISO súbor je presný obraz optického disku, ako je napríklad disk CD, DVD alebo Blu-ray. Systém Windows 7 poskytuje obmedzenú natívnu podporu formátu, ale neposkytuje funkčnosť na kontrolu obsahu súboru ISO, ktorý by sa mal vypáliť priamo na disk pomocou programu Windows Disc Image Burner. Ak chcete sk

Vodič je zodpovedný za to, že vaše zariadenia pracujú s vaším počítačom. Nájdené vo všetkých počítačoch vašej spoločnosti, softvér by sa mal aktualizovať vždy, keď budú uvoľnené novšie ovládače. Vzhľadom k tomu, že inštalačné súbory môžu byť dosť veľké, skontrolujte svoje súčasné ovládače oproti poskytnutým. Ak sa čísla verzií zhodujú, aktualizácia sa n

Rozlíšenie určuje, koľko pixelov obsahuje obrázok. Tieto drobné dlaždice zostávajú prakticky neviditeľné, ak pri vysokom zväčšení nezostanete zväčšené. Keď zmeníte rozlíšenie, vyjadrujete veľkosť obrázka v jednom z dvoch zameniteľných výrazov: DPI alebo bodky na palec a PPI alebo pixely na palec. Ako plánujete používať a vy