Ako začať alternatívne Power Consulting firmy

Existuje neustále rastúca požiadavka na konzultantov v oblasti alternatívnej energie, pretože svet sa stáva účinnejším a šetrnejším voči životnému prostrediu. Podniky sa usilujú o pridávanie alternatívnych energetických metód k svojim procesom a majitelia pôdy sa snažia dosiahnuť zisk tým, že alternatívnym zdrojom energie, ako je vietor, slnečná energia alebo vodná energia, poskytnú okolitým komunitám. Firmy ako alternatívna energia, ktorá poskytuje tak vzťahy s verejnosťou, ako aj finančné stimuly. Používaná ako doplnok k čistému uhliu alebo jadrovej energii, alternatívna energia znižuje výdavky spoločností a zelená je atraktívna pre svoje cieľové trhy.

Inštrukcie

1.

Vyberte si medzeru na trhu v rámci alternatívneho energetického priemyslu, ako je veterná, solárna alebo vodná energia. Môžete sa tiež špecializovať na servis podnikov, rezidencií alebo majiteľov pôdy, ktorí chcú poskytnúť alternatívnu moc druhým na zisk. Budete konkurencieschopnejší vo svojom novom podnikaní proti skúseným alternatívnym energetickým konzultantom, ak sa rozhodnete špecializovať v jednej konkrétnej oblasti.

2.

Urobte si čas na napísanie podnikateľského plánu, ktorý obsahuje pro forma, operačný plán, marketingový plán a identifikáciu vášho cieľového trhu, ako aj vašu konkurenciu. Vypracujte referenčné kritériá na riešenie problémov, s ktorými môžete čeliť, ako aj spôsoby ich riešenia. Okrem toho vytvorte webové stránky s vašimi kontaktnými informáciami a portfóliom predchádzajúcich prác súvisiacich s energiou. Identifikujte potrebné finančné prostriedky a so svojím podnikateľským plánom pristupujte k rizikovým kapitalistom, ktorí sa špecializujú na odvetvie alternatívnej energetiky. GrowThink je vynikajúci zdroj pre jednotlivcov, ktorí začínajú vlastnými podnikmi.

3.

Vyberte konkrétne mesto alebo región, v ktorom začnete svoju firmu. Začnite s miestom, kde máte kontakty a poznáte politický, sociálny a geografický charakter. Potom sa uistite, že máte potrebné obchodné licencie.

4.

Staňte sa členom organizácií pre alternatívnu energiu. Sieť s ostatnými vo vašom odvetví a udržiavať krok s nedávnymi právnymi predpismi a technologickým pokrokom, ktoré by mohli mať vplyv na vás a vašich zákazníkov. Marketujte svoje služby na konferenciách a obchodných prehliadkach. Vytvorte silný vzťah s miestnymi energetickými spoločnosťami, s ktorými budete úzko spolupracovať.

5.

Identifikujte potenciálnych zákazníkov. Napríklad, ak sa obrátite na vlastníkov pozemkov pri inštalácii veterných turbín, skúmajte veterné mapy oblasti svojho zamerania a kontaktujte jednotlivcov, ktorí by z turbín najviac profitovali. Alebo ak konzultujete firmy, zistite tie, ktoré využívajú veľa energie vo svojich výrobných procesoch a že obsluhujú veľkú zákaznícku základňu. Získanie a používanie štatistiky prieskumu trhu, aby sa ukázalo, ako cieľový trh spoločnosti podporuje zelenú.

Potrebné veci

  • Podnikateľský plán
  • Webová stránka s kontaktnými informáciami a portfólio energetickej práce
  • Požadovaná technická certifikácia pre oblasť zamerania
  • Peniaze od kapitálového investora alebo iného zdroja
  • Oprávnenie na podnikanie
  • Sieť obchodných kontaktov s alternatívnou energiou

Výstraha

  • Hoci je odvetvie alternatívnej energie k dispozícii na to, aby zostalo, je to nový priemysel, ktorý môže byť zmenený legislatívou. Udržujte svoj obchodný model flexibilný, aby ste sa mohli prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu.
 

Zanechajte Svoj Komentár