Ako nastaviť dvojité monitory na počítači Apple

Grafické pracoviská a monitory zašli v posledných rokoch ďaleko. Dvojité monitory na počítačoch Apple, ktoré boli doménou špičkových dizajnérskych obchodov a inžinierskych firiem, môžu teraz využiť aj malé podniky. Nastavenie dvojitých monitorov na novších počítačoch Apple je jednoduché ako pripojenie nových monitorov a umožnenie práce počítača. Ak nemáte grafickú kartu, ktorá dokáže pracovať s dvoma monitormi, nie je ťažké pridať taký, ktorý môže.

1.

Pripojte každý z displejov k vstupom na zadnej strane grafickej karty počítača. V závislosti od modelu počítača Mac by mohli byť pripojenia DVI alebo HDMI. Pripojte každý externý monitor a zapnite napájanie.

2.

Spustite počítač a prihláste sa do systému.

3.

V ponuke Apple v ľavom hornom rohu obrazovky vyberte položku "Systémové predvoľby".

4.

Dvakrát kliknite na položku "Zobrazenia" z ponuky "Zobraziť".

5.

Kliknite na položku "Rozpoznať zobrazenia" v spodnej časti ponuky "Zobrazenie".

6.

Kliknite na zobrazenia a presuňte ich podľa potreby.

7.

Zatvorte okno "Zobrazenie" kliknutím na červený "X" v ľavom hornom rohu.

Pridanie grafickej karty pre dvojité zobrazenie

1.

Zapnite Apple. Odpojte všetky externé zariadenia, ako sú tlačiarne alebo monitory. Odpojte napájací kábel zo zadnej časti puzdra počítača.

2.

Zdvihnite západku umiestnenú vedľa slotov pre karty na zadnej strane puzdra. Jemne zdvihnite bočný panel z počítača.

3.

Uzemnite sa dotykom kovového predmetu, aby ste vytiekli akúkoľvek statickú elektrinu.

4.

Vyhľadajte aktuálne nainštalovanú grafickú kartu. Zvyčajne sa tieto nachádzajú v najspodnejšej štrbine vedľa pozícií pamäte. Uvoľnite dve skrutky držiace kartu na mieste na zadnej strane puzdra.

5.

Uvoľnite príchytku na prednej strane karty zdvihnutím nahor. Uchopte kartu za okraje a vytiahnite ju zo slotu pre kartu.

6.

Zarovnajte grafickú kartu s dvomi monitormi nad slotom PCI v počítači tak, aby konektory monitora boli na zadnej strane zariadenia. Jemne stlačte kartu do slotu. Pripevnite ho na miesto pomocou spony na spodnej strane karty a dvoch skrutiek na zadnej strane karty.

7.

Zatvorte kryt a zaistite západku na zadnej strane. Pripojte dvojité monitory k portom na grafickej karte. Znova pripojte akékoľvek iné externé zariadenia do zariadenia Apple. Pripojte a zapnite dvojité monitory.

8.

Spustite Apple a prihláste sa.

9.

Nainštalujte podľa potreby výrobcu grafickej karty nový softvér.

10.

V menu Apple zvoľte "System Preferences". Otvorte podmenu "Zobrazenia" kliknutím na ňu.

11.

Kliknite na položku "Rozpoznať zobrazenia" v spodnej časti obrazovky, ak nie sú detekované nové monitory. Usporiadajte displeje podľa vašich potrieb ťahaním monitorov pomocou myši.

 

Zanechajte Svoj Komentár