Ako odoslať oznámenie SMS

Aj keď je možné posielať upozornenia na služby krátkych správ na mobilné telefóny prostredníctvom poskytovateľa SMS brány, tieto služby môžu dlhodobo stoja stovky, ak nie tisíce dolárov. Jednou z najjednoduchších a najlacnejších alternatív je použitie e-mailu na SMS. E-mail na SMS je bezplatný a ako to naznačuje, konvertuje e-mailové správy na SMS upozornenia, ktoré sú potom smerované na príslušný mobilný telefón. Všetci hlavní telefónni operátori podporujú email-to-SMS.

1.

Otvorte svoj e-mailový klient. Vyberte možnosť na vytvorenie novej správy.

2.

Do poľa "Do" zadajte 10-ciferné telefónne číslo príjemcu. Vylúčte pomlčky alebo iné znaky z čísla.

3.

Vložte znak "@" po telefónnom čísle a potom zadajte adresu príslušnej brány pre nosiča príjemcu. Ak je napríklad telefónne číslo príjemcu 123-555-6789 a dopravca je T-Mobile, pole s adresou by malo byť takto naformátované:

[email protected]

4.

Zadajte požadovaný text upozornenia do tela správy. Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" doručte oznámenie SMS príjemcovi.

Tip

  • Ak chcete presmerovať upozornenie SMS na správny telefón, musíte poznať príjemcu telefónu.
 

Zanechajte Svoj Komentár