Ako odoslať fax pomocou faxového zariadenia

Firmy sa často spoliehajú na e-mail, aby mohli odovzdávať dokumenty a komunikovať s dodávateľmi a zákazníkmi, ale faxové prístroje sa stále používajú v mnohých kanceláriách na odosielanie a prijímanie dôležitých dokumentov. Napríklad, nemusíte mať e-mailovú adresu určeného príjemcu alebo sa nechcete spoliehať na dostupnosť internetu, keď potrebujete odoslať dokument. Ďalšou výhodou faxovania dokumentu je to, že poskytuje vyššiu úroveň súkromia. Kancelária môže napríklad používať vyhradenú faxovú linku a povoľovať jej len oprávneným osobám, aby ju sledovali na prichádzajúce dokumenty. Fax môžete jednoducho odoslať faxom, aby ste mohli rýchlo odovzdať vašu správu.

1.

Napíšte sprievodný list dokumentu, ktorý chcete faxovať. Uveďte svoje meno a kontaktné informácie, meno a telefónne číslo príjemcu a počet strán faxu. V prípade, že posielate fax na niekoho, koho poznáte, a on ho očakáva, môžete vynechať krycí list a jednoducho napísať túto informáciu v hornom okraji na prvej strane faxu. Táto neformálna metóda nemusí byť vhodná na komunikáciu s určitými klientmi alebo zákazníkmi.

2.

Zapojte napájací kábel faxu do elektrickej zásuvky. Niektoré zariadenia na faxovanie majú prepínač Zap / Vyp, zatiaľ čo iné sa zapínajú, keď sú pripojené k zdroju napájania.

3.

Pripojte telefónny kábel faxu do portu telefónnej linky.

4.

Umiestnite stránku alebo stránky, ktoré chcete odoslať do podávača dokumentov faxového zariadenia.

5.

Stlačením tlačidiel na klávesnici faxového prístroja vytočíte telefónne číslo faxového zariadenia na prijímacom konci. V závislosti od toho, ako je nastavený telefónny systém vašej spoločnosti, budete musieť pred vytáčaním čísla prijímajúceho faxového prístroja vytočiť číslo "9".

6.

Stlačte tlačidlo "Odoslať", "Štart" alebo tlačidlo s podobným označením. Váš faxový prístroj vytočí číslo prijímajúceho faxového prístroja. Ak druhý fax odpovie, bude odoslaný faxový obrázok dokumentu.

 

Zanechajte Svoj Komentár