Ako komunikuje ovplyvňuje prácu?

Komunikácia je absolútne nevyhnutná na pracovisku. Existuje niekoľko rôznych typov komunikácie, ktoré ovplyvňujú produktivitu a schopnosť pracovať na vysokej úrovni. Role práce ovplyvňuje úroveň komunikácie potrebnej na vykonanie špecifických úloh. Napríklad obchodný profesionál potrebuje verbálne komunikačné zručnosti v úlohe, ktorá je orientovaná na zákazníka, zatiaľ čo webový vývojár potrebuje vysokorýchlostný internet a zručnosti na spracovanie dát a komunikáciu prostredníctvom softvérových systémov. Úlohy sú veľmi odlišné, ale obe predstavujú linku komunikácie na pracovisku.

Nástroje a komunikačný proces

Komunikácia prichádza v mnohých rôznych podobách. Hard-line komunikačné procesy zahŕňajú prístup na internet, telefóny, e-mailové účty a interné komunikačné platformy ako sú Slack a Basecamp. Tieto nástroje poskytujú schopnosť komunikovať so zákazníkmi a ďalšími zamestnancami a sú dôležitými nástrojmi pre základnú funkčnosť každej firmy. Bez týchto nástrojov by bolo dokončenie jednoduchých úloh prísne obmedzené.

Moderné komunikačné nástroje vytvárajú efektívnosť, ktorá umožňuje ľahko zdieľať informácie a cestovať. Aj digitálny kalendár funguje ako dôležitý komunikačný nástroj na uspokojenie časov a povinností. Kalendáre, ktoré integrujú do poštových platforiem, spolupracujú na synchronizácii plánovania a kontaktov pod jednou strechou.

Komunikácia so spolupracovníkmi

Mimo systémov elektronickej pošty a zasielania správ, spolupracovníci komunikujú verbálne prostredníctvom stretnutí a neformálnych interakcií. Pozitívne profesionálne interakcie prostredníctvom spolupráce sú na pracovisku vysoko účinné. Tí, ktorí majú vedúce postavenie, musia byť schopní efektívne komunikovať s jednotlivcami a skupinami prostredníctvom prezentácií a panelov.

V ideálnom svete by každá interakcia podporila pokrok, ale existuje veľa zlých komunikačných príkladov, ktoré bránia podnikaniu a produktivite. Pasívne agresívne správanie, šikanovanie a sexuálne obťažovanie sú všetky problémy, ktoré sa vyskytujú na mnohých pracoviskách spoločnosti. Oddelenia ľudských zdrojov majú za úlohu vytvoriť bezpečné a produktívne pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci dodržiavajú všeobecné zásady správania.

Komunikácia s klientmi

Komunikácia orientovaná na zákazníkov je základom pre predajné alebo zákaznícke služby. Čokoľvek, čo čelí zákazníkom, má možné dôsledky, ktoré môžu ovplyvniť povesť spoločnosti a jej identitu v komunite, ktorej slúži.

V niektorých prípadoch sú zamestnanci povinní dodržiavať skript, ktorý riadi komunikáciu orientovanú na zákazníkov, aby sa zabránilo chybám. Kontrolované skripty nie sú vždy možnosťou a zamestnanci musia vedieť, ako efektívne komunikovať av najlepšom záujme zákazníkov. Zlyhanie v tejto funkcii môže mať negatívny vplyv na spoločnosť. Zamestnanci, ktorí zápasia s komunikáciou, vyžadujú školenie alebo odlišnú úlohu, ktorá nie je orientovaná na zákazníkov.

 

Zanechajte Svoj Komentár