Ako zmením nastavenie tlačiarne na zariadení HP C5280?

Ak atramentové kazety nie sú zarovnané so zariadením zariadenia HP C5280 All-In-One, atrament sa na vytlačenej stránke nebude správne zaregistrovať. To znamená, že pri tlači farby nebudú správne zarovnané. Ak sú kazety vážne mimo nastavenia, na obrazovke LED tlačiarne sa zobrazí chybové hlásenie. Tlačiareň však automaticky zarovná atramentové kazety, keď sa spustí funkcia "Zarovnať" z ovládacieho panela tlačiarne.

1.

Stlačte tlačidlo "Nastavenie" na tlačiarni zariadenia HP All-In-One. Na obrazovke LED sa zobrazí obrazovka Nastavenie.

2.

Stlačte šípku smerujúce nadol na bočnej strane obrazovky LED, kým sa nezvýrazní voľba "Nástroje". Stlačte tlačidlo "OK".

3.

Stlačte šípku smerujúce nadol, kým sa nezvýrazní možnosť "Zarovnať tlačiareň". Stlačte tlačidlo "OK". Tlačiareň zarovná tlačové kazety a vytvorí skúšobnú stránku. Na obrazovke LED sa zobrazí hlásenie o tom, či sa proces zosúladenia úspešne alebo neúspešne. Skontrolujte stránku pre správnu registráciu atramentu.

4.

Opakujte proces vyrovnávania kaziet, ak sa zobrazí správa o poruche alebo ak atrament nie je správne zaregistrovaný na testovacej stránke.

Tip

  • V tlačiarni HP C5280 používajte odporúčaný papier. Niektorý papier spôsobí, že tlačiareň vytvorí chyby vyrovnania.
 

Zanechajte Svoj Komentár