Ako odvodiť finančné pomery

Finančný pomer porovnáva rôzne súbory údajov na meranie určitých aspektov spoločnosti, ako napríklad jej prevádzkovú výkonnosť a finančnú silu. Finančný pomer sa obvykle skladá z čitateľa vydeleného menovateľom. Majitelia firiem, investori a veritelia používajú finančné ukazovatele na to, aby robili dôležité finančné rozhodnutia. Finančné ukazovatele môžete získať pomocou údajov z finančných výkazov vašej malej firmy. Je lepšie, aby niektoré pomery, napríklad ziskové rozpätie, boli vyššie. Ostatné ukazovatele, ako pomer dlhu k vlastnému kapitálu, predstavujú väčšiu finančnú silu, ak sú nižšie.

1.

Určte vzorec pre finančný pomer, ktorý chcete odvodiť. Predpokladajme napríklad, že chcete odvodiť pomer dlhu k vlastnému kapitálu, ktorý meria časť dlhu, ktorú vaša malá firma používa v celkovom objeme finančných prostriedkov. Pomer dlhu k vlastnému kapitálu sa rovná celkovým pasívam vydeleným celkovým vlastným imaním. Pomer dlhu k vlastnému imaniu 1 alebo menej znamená zvyčajne, že používate konzervatívnu sumu dlhu.

2.

Nájdite čitateľa pomeru, ktorý je uvedený v príslušnom finančnom výkaze. V príklade z predchádzajúceho kroku nájdite celkové záväzky uvedené v súvahe. Predpokladajme, že celkové záväzky sú 30 000 USD.

3.

Identifikujte menovateľa pomeru, ktorý je uvedený v príslušnom finančnom výkaze. V tomto príklade uveďte celkový vlastný kapitál uvedený v súvahe. Predpokladajme, že celkový vlastný kapitál je 60 000 EUR.

4.

Rozdeliť čitateľ pomeru podľa menovateľa. Pokračujte s príkladom, rozdelte 30 000 dolárov na celkových záväzkoch o 60 000 dolárov v celkovom vlastnom imaní, aby ste dosiahli 0, 5. To by znamenalo, že použijete 50 centov dlhu za každý dolár akcií na financovanie svojho malého podnikania.

Tip

  • Porovnajte svoje finančné pomery v rôznych účtovných obdobiach s účtovnými obdobiami iných firiem vo vašom odvetví, aby ste zistili trendy v rámci vašej malej firmy a aby ste videli, ako sa porovnávate s rovesníkmi.
 

Zanechajte Svoj Komentár