Ako sa vyrovnať s neistými zamestnancami

Neistej zamestnanci sa obávajú, že urobia chybu. Ako manažér budete musieť analyzovať, či zamestnanec reaguje na svoje vlastné obavy z jeho výkonu alebo reaguje na vás a váš štýl riadenia. K dispozícii sú techniky, ktoré vám pomôžu pri výcviku neistého zamestnanca.

1.

Požiadajte zamestnanca o hodnotenie jeho výkonnosti a motivačnej úrovne. Často samohodnotenie môže vyzdvihnúť nezrovnalosti medzi tým, čo zamestnanec a manažment považujú za dôležité faktory výkonnosti, podľa HR World. Neistý zamestnanec môže byť pre seba príliš tvrdý, pretože si nie je istý, čo sa od neho očakáva.

2.

Vyhodnoťte záznam o výcviku zamestnanca. Ak sa zamestnanec domnieva, že nie je úplne vyškolená okolo svojich povinností, môže sa cítiť neistá. Určite, či je potrebná ďalšia odborná príprava na zlepšenie vedomostí zamestnanca.

3.

Požiadajte zamestnanca o účasť v mentorskom programe v práci. Takéto programy pomáhajú zamestnancom prispôsobiť sa rôznym štýlom komunikácie a získať prehľad o rôznych aspektoch spoločnosti.

4.

Použite jasnú komunikáciu. Nesprávna komunikácia v práci môže nesprávne ovplyvniť výkonnosť zamestnancov a spôsobiť, že zamestnanci sa častejšie kontrolujú smerom. Jasne definujte charakter práce, ktorá sa má vykonať, a načrtnite usmernenia na určenie, či pracovný výkon spĺňa štandard spoločnosti.

5.

Vytvorte kontrolné body v rôznych intervaloch. Dajte chválu za dôstojné pokusy o úspech a konkrétne kroky na zvýšenie úrovne dôvery zamestnancov. Kontrolné body môžu byť v prípade potreby také raz za týždeň. Vo všeobecnosti dávajte chválu tak blízko, keď sa správanie stalo čo najviac.

Tip

  • Chvála môže pomôcť neistému zamestnancovi získať dôveru. Účinná chvála je jasná, dôsledná a čestná.
 

Zanechajte Svoj Komentár