Ako vytvoriť hranicu PowerPoint z fotografií

V aplikácii PowerPoint je jednoduché vytvoriť okraj pre fotografie. Karta Obrazové nástroje: Formát obsahuje všetky možnosti, ktoré potrebujete na pridanie efektov a hraníc do importovaných obrázkov. Môžete použiť predtým naformátované štýly obrázkov alebo ručne vybrať okraj s tlačidlom Obrazová hranica. Ak chcete urobiť krok o krok ďalej a urobiť hranicu z obrázkov, budete musieť vyskúšať niektoré funkcie na úpravu fotografií, ktoré sú zabudované do aplikácie PowerPoint.

1.

Otvorte aplikáciu PowerPoint a kliknite na kartu "Vložiť".

2.

Kliknite na položku "Obraz" a prejdite na fotografiu, ktorú chcete použiť pre hranicu. Dvakrát kliknite na súbor a vložte ho do prezentácie programu PowerPoint.

3.

Kliknutím vyberte obrázok a potom kliknite na kartu "Nástroje obrázkov: Formátovať". Tu nájdete takmer všetko, čo potrebujete na vytvorenie hranice.

4.

Kliknite na položku "Orezať" z pravej strany pásky. Rukoväte na obrázku sa zmení z bielych bodov na čierne zátvorky. Kliknutím a potiahnutím úchytov odstráňte všetky časti obrázka, ktoré nechcete používať na ráme.

5.

Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu sekcie Veľkosť na pravej strane pásky. Otvorí sa dialógové okno Veľkosť a poloha. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky "Lock Aspect Ratio." Rozdelte 10 podľa počtu obrázkov, ktoré chcete umiestniť v hornej a dolnej časti snímky. Zadajte výsledné číslo do poľa Šírka a stlačte "Enter". Napríklad ak chcete, aby šesť obrázkov naprieč vami napísalo "1.67" do poľa.

6.

Kliknite a potiahnite obrázok do ľavého horného rohu snímky.

7.

Kliknite na obrázok a podržte klávesovú skratku "Ctrl-Shift". Presuňte doprava, kým sa nedotknú okraje nového a pôvodného obrázka. Uvoľnite tlačidlo myši a potom tlačidlá klávesnice. Tlačidlo Ctrl vytvorí kópiu obrázka a kláves Shift ju udrží v priamom smere.

8.

Podržte kláves Shift a potom kliknite na pôvodný obrázok. Uvoľnite tlačidlo "Shift" a myš. Teraz sú vybraté oba obrázky.

9.

Opakujte kliknutie a presuňte myšou pomocou tlačidla "Ctrl-Shift", aby ste skopírovali a vložili dva obrázky. Opakujte, kým nemáte obrázky úplne na vrchu.

10.

Podržte klávesovú skratku a kliknutím vyberte všetky obrázky v hornej časti. Podržte stlačené "Ctrl-Shift" a potiahnutím nadol vytvoríte nový rad obrázkov v spodnej časti snímky.

11.

Opakujte proces kopírovania a prilepovania obrázkov z ľavého horného rohu na ľavej strane. Skopívajte ľavý okraj na pravú stranu, rovnako ako to urobíte zhora nadol.

12.

Podržte klávesovú skratku a kliknutím vyberte všetky obrázky v okraji. Kliknite pravým tlačidlom myši a ukážte na "Skupina". Kliknite na položku "Skupina".

13.

Kliknite pravým tlačidlom myši na teraz zoskupený okraj a zvoľte "Uložiť ako obrázok". Zadajte názov ohraničenia a stlačte kláves Enter. Použite predvolený formát PNG na zachovanie priehľadnej časti v strede hranice.

14.

Stlačením tlačidla "Odstrániť" odstráňte všetky jednotlivé obrázky. Kliknite na kartu "Vložiť" a vložte hraničný obrázok ako jeden objekt. V aplikácii PowerPoint bude ľahšie pracovať a môžete ju použiť v ľubovoľnom programe, pretože ide o obrazový súbor.

Tipy

  • V knižnici klipov Microsoft Office existuje veľa vopred pripravených okrajov. Kliknite na tlačidlo "Vložiť" a potom na "Klip Art". Zadajte "okraj" a stlačte kláves Enter.
  • Obrázky, ktoré sú ideálne pre hranice, sú jednoduché a ľahko viditeľné v malej veľkosti.
  • Obrany s obrázkami pracujú najlepšie s hranatými obrázkami
  • Pomocou tlačidla "Komprimovať obrázky" na karte "Nástroje obrázka: Formátovať" zmenšite veľkosť súboru okraja obrázka po jeho vytvorení. Tým sa zmenší súbor programu PowerPoint a pomôže to rýchlejšie, ak sa program bude pohybovať pomaly.
 

Zanechajte Svoj Komentár