Ako vytvoriť ukazovatele v programe PowerPoint

Výkonné prezentácie pomáhajú rozvíjať vaše podnikanie. Použite ukazovateľ, ktorý nasmeruje pozornosť diváka na konkrétne časti vašej prezentácie programu PowerPoint a pomáha potenciálnym klientom alebo interným zákazníkom zamerať sa na kľúčové body informácií. Zobrazte koláčový graf, napríklad ukazujú na dáta, ktoré zvyšujú účinnosť vašej prezentácie. Program Microsoft PowerPoint eliminuje potrebu zakúpenia fyzického laserového ukazovateľa tým, že obsahuje virtuálny, ktorý sa použije pri prezentácii vašej prezentácie.

Zobraziť laserový ukazovateľ

1.

Spustite aplikáciu PowerPoint a otvorte svoju prezentáciu.

2.

Kliknutím na položku Zobraziť a následným kliknutím na položku Zobrazenie čítania spustite prezentáciu vo formáte, ktorý vyhovuje prezentácii v okne monitora.

3.

Stlačte kláves "Ctrl", podržte ho a kliknite kdekoľvek na snímke. Na mieste, na ktoré ste klikli, sa objaví jasná červená bodka, podobne ako laserová ukazovateľ.

4.

Podržte stlačené tlačidlo "Ctrl" a posuňte myš okolo snímky. Ukazovateľ zostane viditeľný a nasleduje kurzor myši. Táto funkcia je užitočná na poukázanie ďalších podrobností na snímku.

5.

Stlačením tlačidla Esc ukončíte prezentáciu.

Zmena farby ukazovateľa

1.

Kliknite na kartu "Prezentácia" a potom na položku "Nastaviť prezentáciu" otvorte dialógové okno Nastaviť prezentáciu.

2.

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku "Farba laserového ukazovateľa" a kliknutím na jednu z farieb ju vyberte.

3.

Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny. Spustite prezentáciu, aby ste potvrdili, že ukazovateľ zobrazuje vybratú farbu.

Tipy

  • Prezentáciu spustite tiež kliknutím na kartu "Prezentácia" a kliknutím na tlačidlo "Začiatok" alebo "Z aktuálneho posúvania" spustite prezentáciu z jedného z týchto miest. Vytvorte ukazovateľ stlačením "Ctrl" a kliknutím kdekoľvek na snímke.
  • Stlačte klávesovú skratku "Ctrl" a podržte ju pred presunutím myši, aby sa zabránilo zobrazeniu kurzorom myši.
 

Zanechajte Svoj Komentár