Ako vytvoriť nové polia v RoboForm

Ako majiteľ firmy viete, že Ben Franklin mal pravdu, keď napísal: "Čas sú peniaze." Úspora dokonca trochu času na svetských úlohách, ako napríklad vyplnenie webových formulárov, znamená, že môžete venovať viac pozornosti dôležitým záležitostiam. Roboform ukladá informácie, ktoré sa najčastejšie zobrazujú na webových formulároch, ako je vaše meno, adresa a telefónne číslo, a automaticky vyplňuje webové formuláre. Ak predvolené polia formulára v službe Roboform nemajú všetky informácie, ktoré musíte pravidelne vyplňovať, môžete pridať ďalšie polia.

1.

Kliknite na ikonu Roboform, ktorá vyzerá ako zelený počítač, na paneli s nástrojmi vášho webového prehliadača. Kliknutím na ikonu sa zobrazí panel nástrojov Roboform.

2.

Umiestnite ukazovateľ myši na ikonu menovky a kliknite na položku Upraviť. Zobrazí sa okno "Roboform Editor".

3.

V ľavej lište ponuky kliknite na položku Vlastné. Na obrazovke sa zobrazí päť prázdnych polí, usporiadaných do troch stĺpcov: "Názov poľa", "Hodnota poľa" a "Ostatné reťazce zápasov".

4.

Zadajte názov poľa tak, ako sa objaví na formulári v poli "Názov poľa". Napríklad, ak vyplnené formuláre majú pole s názvom "Ocenenia", napíšte "Ocenenia" (bez úvodzoviek). Musíte zadať meno presne tak, ako sa objaví vo formulári pre RoboForm.

5.

Do formulára "Hodnota poľa" zadajte informácie, ktoré chcete zobraziť vo formulári. Pokračovaním príkladu "Ocenenia" zadajte názov pridelených ocenení. Keď RoboForm zistí formulár s oddielom "Awards", zadá informácie, ktoré ste zadali do poľa "Field Value".

6.

Do políčka "Ostatné reťazce zhody" zadajte ďalšie polia formulára, ktoré sú podobné vášmu Názov poľa. Pre príklad "Ocenenia" môžete zadať "Vyznamenania". Ak RoboForm zistí pole "Honours", zadá informácie o "Oceneniach" v tejto časti. Nie ste povinný zadať žiadne informácie do poľa "Ostatné reťazce zápasov".

7.

Kliknutím na ikonu zeleného disku v hornej časti okna použijete svoje zmeny a vytvoríte nové prázdne polia. Roboform poskytuje okrem polí, ktoré ste už vyplnili, päť prázdnych políčok. Po stlačení ikony disku sa zobrazia prázdne polia.

 

Zanechajte Svoj Komentár