Ako vytvoriť nové e - mailové priečinky na

Keď sa pripojíte k svojmu firemnému účtu POP, IMAP alebo Exchange z Apple iPhone, zariadenie automaticky načíta všetky podzložky a archívne priečinky priradené k vašej poštovej schránke. Počas premiestňovania správ medzi priečinkami na vašom iPhone môžete zistiť potrebu vytvoriť nový priečinok poštovej schránky. Operačný systém iOS podporuje vytváranie priečinkov poštových schránok priamo z e-mailovej aplikácie iPhone.

1.

Klepnite na ikonu "Pošta" na domovskej obrazovke iPhone.

2.

Prejdite nadol na obrazovku Účty a klepnite na požadovaný e-mailový účet, kam chcete vytvoriť nový priečinok.

3.

Klepnite na tlačidlo Upraviť v pravom hornom rohu.

4.

Klepnite na tlačidlo Nová schránka v pravom dolnom rohu.

5.

Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov nového priečinka e-mailu.

6.

Klepnite na "Poloha schránky" a potom vyberte miesto, kam chcete uložiť nový priečinok.

7.

Klepnutím na položku Uložiť a Dokončiť dokončíte vytváranie nového priečinka e-mailu.

 

Zanechajte Svoj Komentár