Ako vytvoriť formulár členstva pre fitness centrum

Z pohľadu perspektívneho člena sa členská forma pre fitness centrum môže cítiť ako zdĺhavá formalita. Príjemné formuláre poskytujú dôležité informácie, ktoré chránia záujmy členov a majiteľov fitnesových centier. Efektívny formulár členstva vo fitness centre by mal požiadať o kontaktné informácie na administratívne a núdzové účely. Mal by tiež obsahovať príslušný a dôkladný zoznam otázok súvisiacich so zdravím, ktoré by pomohli určiť, či je potenciálny klient fyzicky dostatočne fit na úroveň aktivity, ktorú zvažuje. Tieto otázky chránia členov pred ich vyšetrením, aby sa vyhli zdravotným stavom. Tiež pomáhajú chrániť fitnes centrum pred súdnymi konaniami, ktoré môžu byť vylúčené.

1.

Zostavte zoznam otázok, ktoré vyžadujú základné kontaktné informácie pre potenciálnych klientov fitnescentra. Uveďte meno, adresu, telefónne číslo a e-mail, ako aj fakturačné informácie, napríklad číslo kreditnej karty. Okrem toho požiadajte o kontaktné informácie v núdzových situáciách, ktoré sa majú použiť v prípade zdravotnej situácie. Budúci členovia by tiež mali poskytnúť mená a telefónne čísla svojich lekárov na núdzové účely. Môžete sa tiež spýtať, ako potenciálny člen počul o vašom fitnescentre. Tieto informácie sú užitočné pre marketingové účely a umožňujú vám poďakovať súčasným členom, ktorí poskytujú odporúčania.

2.

Konzultujte s lekárom, ako je praktický lekár alebo kardiológ, o relevantných a vhodných otázkach, ktoré môžete zahrnúť do formulára členstva vo fitness centre. Odpovede na tieto otázky by vám mali pomôcť určiť, či je jednotlivec dostatočne fit a zdravý, aby sa mohol podieľať na aktivitách, ktoré ponúka vaše fitness centrum. Tieto otázky by vám tiež mali pomôcť určiť, kedy by mal jednotlivec vyhľadať súhlas lekára pred pokusom o namáhavú fyzickú aktivitu. Napríklad nadmerná hladina cholesterolu sama o sebe nemusí vylúčiť intenzívne cvičenie, ale nadmerná hladina cholesterolu spolu s opakujúcimi sa bolesťami na hrudníku alebo dýchavičnosť by zvýšila dôvod na obavy. Poradný lekár vám môže pomôcť vytvoriť otázky, ktoré rozlišujú medzi týmito podmienkami, ktoré by mali vylúčiť namáhavé tréningy a tie, ktoré nepredstavujú vážne riziko.

3.

Požiadajte advokáta o otázky týkajúce sa zodpovednosti súvisiace s informáciami uvedenými v formulári členstva vo fitness centre. Najmä diskutujte o špecifikách o spôsoboch, akými môže vaša spoločnosť obmedziť potenciálnu zodpovednosť tým, že pýta budúcich zákazníkov na správne otázky. Tieto otázky by mali byť zamerané na zistenie, či má jedinec zdravotný stav, ktorý ho vystavuje riziku úrazu alebo smrti v dôsledku fyzickej aktivity. Otázky týkajúce sa formulára členstva by mali byť formulované a štruktúrované tak, aby preukázali, že vaša spoločnosť konala s náležitou starostlivosťou pri preverovaní žiadateľov o potenciálne zdravotné problémy a súvisiace riziká. Tiež nechajte svojho právneho zástupcu pripraviť vyhlásenie, ktoré potenciálnym členom podpíšu, čím uvoľní vaše fitness centrum z zodpovednosti v prípade väčšiny zranení.

4.

Umiestnite otázky týkajúce sa kontaktných informácií v hornej časti formulára členstva a pridajte otázky, ktoré ste vytvorili so vstupom od lekára a advokáta. Prezrite si tento návrh s členmi vašich zamestnancov, vrátane správcov a fyzických školiteľov. Poskytnite aj kópie formulára pre konzultačného lekára a právneho zástupcu. Zapojte spätnú väzbu, ktorú získate, aby ste vytvorili konečný dokument.

 

Zanechajte Svoj Komentár