Ako vytvoriť organizačnú schému v programe Microsoft Word

Najrýchlejší spôsob, ako ilustrovať proces pracovných postupov vo vašej organizácii, môže byť jednoducho skrátiť na tabuľu, ale to znamená, že ju budete musieť zmeniť vždy, keď bude k dispozícii propagácia alebo nový prenájom. Pre okamžitý spôsob vytvárania, aktualizácie a distribúcie organizačného diagramu je program Microsoft Word vybavený nástrojom, ktorý automaticky generuje hierarchické diagramy. Jediné, čo musíte urobiť, je pridať vaše osobné údaje a uložiť súbor.

Spustite program Microsoft Word. Ak chcete pridať organizačnú schému do existujúceho dokumentu, otvorte súbor a prejdite na miesto pre graf. Ak chcete pridať novú stránku, stlačte tlačidlo "Ctrl + Enter". V opačnom prípade začne program Word pri otvorení nový prázdny dokument.

Kliknite na kartu Vložiť. Kliknite na tlačidlo "SmartArt" na páse, čím sa otvorí kontextové okno "Vybrať grafiku SmartArt".

Kliknite na odkaz "Hierarchia" v ľavom stĺpci. Prečítajte si rôzne možnosti organizačného plánu. Toto sú len predvolené nastavenia programu Word - budete môcť zmeniť farby a pridať riadky a polia v neskorších krokoch. Dvakrát kliknite na graf, ako napríklad "Organizačný diagram", ktorý najlepšie vyhovuje vašej firme. Graf je pridaný do dokumentu programu Word a nový fialový nástroj "SmartArt Tools" a páska otvorená v hornej časti pracovnej oblasti.

Kliknite na prvé / najvyššie pole v grafe, ktoré môže ako predvolené zobrazovať text [Text]. Napíšte meno a prípadne názov osoby s najvyššou kvalifikáciou vo vašej organizácii, napríklad generálny riaditeľ, vedúci kancelárie, prezident alebo vlastník.

Prejdite do nasledujúceho poľa, ktoré sa rozvetrí pod prvý. Zadajte meno najvyššej osoby. Väčšina šablón aplikácie Word má na tejto pobočke tri krabice. Ak máte iba jednu alebo dve osoby na tejto pobočke, kliknite na pole a stlačte tlačidlo "Vymazať". Ak máte viac ako tri, kliknite na ľubovoľné políčko v riadku a potom kliknite na ponuku "Pridať tvar" na karte. Ak chcete pridať ďalšie pole na rovnakej vetve, kliknite na položku Pridať tvar po. Pokračujte, kým nebudú zastúpené všetky osoby alebo názvy pracovných miest na tejto úrovni vašej organizácie.

Kliknite na pole v druhom riadku. Kliknite na ponuku "Pridať tvar" a zvoľte "Pridať tvar pod." Tým sa vytvorí ďalšia nižšia úroveň v organizačnej hierarchii. Pridajte polia, mená a tituly pre každú osobu na tejto úrovni vašej spoločnosti. Pokračujte v pridávaní polí a riadkov. Všimnite si, že pri pridávaní políčka Word automaticky zmenší graf tak, aby sa zmestil na stránku.

Priraďte administratívne pozície osobám, pre ktoré pracujú, kliknutím na políčko a potom kliknutím na ponuku "Pridať tvar". Kliknite na tlačidlo "Add Assistant" a vytvorí sa odkaz od výkonného pracovníka k asistentovi.

Kliknite na tlačidlo Zmeniť farby na karte. Vyberte inú sadu odtieňov od predvolenej modrej položky Word. V grafe môžete tiež meniť jednotlivé farby. Kliknite na políčko alebo kliknite na viaceré polia stlačením klávesu "Ctrl" a následným kliknutím na jednotlivé polia. Kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľnú z vybratých políčok a zvoľte "Formátovanie tvaru". V okne "Vyplniť" vyberte novú farbu.

Kliknite na kartu "Súbor" a zvoľte "Uložiť ako." Zadajte názov organizačnej schémy a zvoľte miesto uloženia súboru. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Výstraha

  • Tieto pokyny platia pre Microsoft Word 2010 až Word 2016. Proces je rovnaký v programe Word 2007, s jediným rozdielom, že používate tlačidlo Office namiesto karty "Súbor". Skoršie alebo novšie verzie programu Word môžu mať iné rozdiely.

 

Zanechajte Svoj Komentár