Ako previesť súbor ABBU adresára do formátu CSV

ABBU je natívny typ súboru pre adresár Mac OS X, čo znamená, že môžete otvoriť iba súbory ABBU pomocou aplikácie Adresár Mac. Aplikáciu iWork Numbers však môžete použiť na importovanie súboru ABBU a export dátového súboru do hodnoty oddelené čiarkou alebo vo formáte CSV, ktorý je všeobecný formát textového súboru, ktorý môžete importovať do ľubovoľného adresára alebo databázy bez ohľadu na operačný systém.

1.

Otvorte aplikáciu Adresár na počítači Apple so systémom Mac OS X.

2.

Kliknite na ponuku "Súbor" a potom kliknite na "Importovať" a otvorte okno na výber súborov.

3.

Prejdite na súbor ABBU a kliknite na tlačidlo "Otvoriť". Súbor ABBU sa importuje do programu Adresár.

4.

Otvorte aplikáciu iWork Numbers a vytvorte novú prázdnu tabuľku.

5.

Kliknutím na okno adresára aktivujete okno. Stlačte a podržte kláves "Shift" a potom kliknite na každý záznam v adresári, ktorý chcete exportovať. Každý záznam sa zvýrazní, keď kliknete naň.

6.

Kliknite a presuňte jeden zo zvýraznených záznamov na prvú bunku v tabuľke. Keď uvoľníte tlačidlo myši, všetky záznamy vyplnia tabuľku.

7.

Kliknite na položku Súbor na paneli s nástrojmi v aplikácii Čísla a potom kliknite na položku Exportovať a otvorte okno Exportovať formát.

8.

Kliknite na kartu CSV v okne Export Format.

9.

Kliknite na možnosť "Unicode (UTF-8)" a potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".

10.

Zadajte názov súboru CSV, ktorý sa má exportovať, do poľa Názov súboru.

11.

Vyberte miesto, kam chcete exportovaný súbor uložiť, a kliknite na položku Exportovať. Súbor CSV sa uloží na zadanom mieste.

Potrebné veci

  • IWork Čísla nainštalované
 

Zanechajte Svoj Komentár