Ako efektívne komunikovať s tímom

Keď efektívne komunikujete s tímom, eliminuje to zmätok a môže podporiť zdravé a šťastné pracovisko. Efektívna komunikácia s vaším tímom vám tiež umožní rýchlejšie a efektívnejšie vykonanie práce. Ako vlastník firmy je vašou zodpovednosťou riešiť akékoľvek komunikačné problémy s vašimi pracovníkmi. Akonáhle získate komunikáciu s tímom, proces dokončenia úloh a projektov pravdepodobne prebehne omnoho hladko.

1.

Preberajte plnú zodpovednosť za vlastníka spoločnosti za správnu komunikáciu medzi vašimi členmi tímu. Ako šéf sa musíte postaviť ako autorita a model, ako chcete, aby tím komunikoval.

2.

Upravte svoj štýl vedenia a komunikačné zručnosti skôr, ako sa pokúsite efektívne komunikovať s tímom. Zoznámte sa s významom verbálnych a neverbálnych komunikačných podnetov, keď hovoríte s vašim tímom a zmierňujete stretnutia.

3.

Diskutujte so svojím tímom akékoľvek problémy s komunikáciou priamo. Porozprávajte sa s každým členom tímu individuálne, aby ste sa dozvedeli jeho obavy. Snažte sa pochopiť každého člena svojho tímu na hlbšej úrovni. Rozhovor s členmi tímu one-on-one vám umožní dozvedieť sa viac o rozdielnej komunikácii a pracovnom štýle jednotlivých členov tímu. Môžete sa tiež dozvedieť, ktorý z týchto jednotlivcov má atribúty, aby urobil efektívne vedúceho tímu.

4.

Zúčastnite sa celého tímu a diskutujte o akýchkoľvek problémoch, ktoré spôsobia rozpor medzi členmi. Umožnite každému členovi tímu vysvetliť sťažnosti týkajúce sa projektu na vašom stretnutí. Ak niektorý z členov tímu má osobné osobné problémy s inými členmi tímu alebo s vy (šéfom), ktorí zasahujú do pokroku vo vašej firme, je dôležité stretnúť sa s týmito členmi samostatne, aby ste vyriešili problém.

5.

Držte si pevný program, keď vediete schôdzky osobne, online alebo cez telefón. Porozprávajte sa s vami tím, že používajú pojmy, s ktorými sa môžu vzťahovať namiesto technického žargónu alebo "firemného hovoru", ktoré možno nerozumejú. Poskytnite členom tímu písomnú kópiu dôležitých záležitostí, o ktorých diskutujete na vašich stretnutiach vrátane zápisníc o stretnutiach, aby ste pomohli odstrániť zmätok.

6.

Určite vedúceho tímu, ktorý rozumie cieľom vašej spoločnosti a komunikuje dobre, aby odovzdával každodenné správy, ktoré musíte oznámiť svojmu tímu. Ak dôjde k vývoju dôležitých správ alebo problémov týkajúcich sa projektov, oznámte tieto informácie priamo vášmu tímu.

7.

Otázky na poštu od vášho tímu po doručení vašich správ, aby ste odstránili akékoľvek zmätok. Napríklad, ak pošlete svojmu tímu písomnú alebo e-mailovú komunikáciu, požiadajte ich, aby odpovedali na vašu správu s otázkami alebo aby uviedli akékoľvek obavy, ktoré sa budú diskutovať na ďalšej schôdzi.

8.

Spravujte ako sprostredkovateľ - alebo si najmete mediátora tretej strany, ak nie ste považovaný za neutrálnu stranu vo veci - s cieľom pomôcť vyriešiť budúce nezhody medzi členmi tímu.

 

Zanechajte Svoj Komentár