Ako zmeniť nastavenia zabezpečenia v programe Adobe Acrobat

Univerzálna prístupnosť súboru PDF z neho robí ideálny formát pre zdieľanie digitálnych informácií medzi rôznymi platformami. Ak sa dokument dostane medzi vás a koncového používateľa zachytený, vystavujete sa riziku, že dôjde k vystaveniu dôverných informácií. Nastavenia zabezpečenia môžete na týchto PDF súboroch nakonfigurovať v aplikácii Adobe Acrobat pred alebo po distribúcii, aby ste ich chránili pred neoprávneným prístupom.

Nastavenie možností zabezpečenia v aplikácii Acrobat

Otvorte príslušný súbor PDF a kliknite na "Nástroje | Ochrana | Šifrovať | Šifrovať pomocou hesla." Odtiaľ môžete vytvoriť požiadavku na heslo pre otvorenie súboru, ako aj zvoliť rôzne úrovne šifrovania dokumentov a metadát. Toto menu môžete používať na stanovenie obmedzení pri tlači, úprave a kopírovaní dokumentu. Ak sa rozhodnete zmeniť tieto bezpečnostné nastavenia po ich pôvodnom nastavení, zobrazí sa výzva na opätovné zadanie prístupového hesla skôr, ako sa môžu zmeniť nastavenia.

Univerzálne nastavenia bezpečnostnej politiky

Ak vytvoríte veľký počet chránených dokumentov, môže byť obozretné konfigurovať univerzálne bezpečnostné pravidlá, aby ste ušetrili čas potrebný na úpravu jednotlivých možností zabezpečenia v každom uloženom súbore. Akýkoľvek dokument otvorený v aplikácii Acrobat, kliknite na položku "Nástroje | Ochrana | Šifrovať | Spravovať bezpečnostné pravidlá" a potom vyberte položku "Nové" a nakonfigurujte požadované možnosti.

Univerzálny prístup, univerzálne obmedzenia

Nastavenia zabezpečenia, ktoré ste povolili, sa prenesú do ľubovoľného prehliadača PDF, dokonca aj tých, ktoré neboli vyvinuté spoločnosťou Adobe. Znamená to napríklad, že používateľ, ktorý otvorí PDF chránený heslom, bude vyzvaný na zadanie hesla, či si prezerá dokument v aplikácii Mac Preview, spustí ho v aplikácii Adobe Illustrator alebo ho otvorí v zabudovanom prehliadači PDF na mobilné zariadenie.

 

Zanechajte Svoj Komentár