Ako zmeniť rozsah v programe Microsoft Excel

Pri kopírovaní vzorca sa referenčné rozsahy automaticky prispôsobujú podľa novej pozície vzorca, pokiaľ rozsahy nepoužívajú absolútne odkazy. Odstránenie znakov dolára v týchto vzorcoch premení absolútne odkazy na relatívne referencie, takže rozsahy sa môžu zmeniť pri kopírovaní alebo presune. Vaša tabuľka programu Excel 2013 však môže tiež používať pomenované rozsahy, ktoré sa nikdy nemenia, pokiaľ ich manuálne neupravíte. Zmena týchto rozsahov sa vzťahuje na všetky vzorce, ktoré používajú pomenovaný rozsah.

Zmena pomenovaných rozsahov

Kliknutím na kartu "Formuláre" a potom na "Správca mien" v skupine Definované mená sa zobrazia všetky definované názvy v zošite. Výber ľubovoľného z uvedených názvov zobrazuje rozsah, na ktorý sa vzťahuje. Môžete zmeniť referenciu, ktorú chcete, a uložiť zmeny po zatvorení okna. Hoci môžete použiť relatívne referencie pre pomenované rozsahy, používanie týchto môže mať nepredvídateľné efekty. Preto je lepšie udržiavať znaky dolára pred každým číslom stĺpca a riadkom, aby sa referencie stali absolútnymi.

 

Zanechajte Svoj Komentár