Ako zmeniť orientáciu pracovného hárku na krajinu v programe Microsoft Excel

Zmenou orientácie pracovného hárka na režim Na šírku robíte stránku širšiu, než je vysoká, takže je možné zobraziť viac stĺpcov na jednej stránke. Táto orientácia ovplyvňuje okraje stránky na obrazovke, ako aj orientáciu tlače, keď potrebujete vytvoriť vytlačenú kópiu. Ak ponecháte počas vytvárania tabuľky povolený predvolený režim programu Excel v režime Portrét, máte tiež možnosť zmeniť orientáciu pri tlači tabuľky.

Používanie rozloženia stránky

1.

Kliknite na kartu s názvom listu v spodnej časti programu Excel a vyberte ju. Ak chcete súčasne zmeniť orientáciu viacerých hárkov, podržte kláves "Ctrl" a kliknite na príslušné karty listov. Ak máte iba jeden hárok v zošite, je už vybraný.

2.

Kliknutím na kartu "Rozloženie stránky" získate prístup k možnostiam týkajúcim sa formátovania a usporiadania hárku.

3.

Kliknite na položku Orientácia v skupine Nastavenie strany a vyberte možnosť Na šírku. Ak potrebujete prepnúť späť na orientáciu na výšku, zvoľte "Portrét".

Používanie nastavení tlače

1.

Kliknutím na položku "Súbor" a potom na položku "Tlačiť" otvoríte dialógové okno tlače, čím vyberiete možnosti tlače. Ak chcete vytlačiť iba vybrané hárky, zvoľte v rozbaľovacej ponuke v časti Nastavenia položku "Print Active Sheets".

2.

Kliknite na tlačidlo "Orientácia na výšku" v časti Nastavenia a zvoľte "Orientácia na šírku". Výberom tejto možnosti sa zmení orientácia hárku pre tlač a zošit v programe Excel.

3.

Upravte všetky ostatné platné nastavenia, ako napríklad výber preferovanej tlačiarne alebo zmenšenie mierky. Keď budete pripravení na tlač, kliknite na položku "Tlačiť".

Výstraha

  • Informácie v tomto článku sa vzťahujú na program Microsoft Excel 2013. Kroky môžu byť mierne alebo výrazne odlišné od iných verzií alebo produktov.
 

Zanechajte Svoj Komentár