Ako zmeniť rozloženie v prezentácii Dokumentov Google

Dokumenty Google sú bezplatnou službou, ktorú môžete použiť na vytváranie slovných dokumentov, tabuliek, prezentácií a iných typov kancelárskych súborov. Dokumenty Dokumenty Google obsahujú niekoľko rozložení predbežne naformátovaných snímok, z ktorých si môžete vybrať, ktoré zjednodušujú vytváranie snímok. Okrem toho môžete na snímky vložiť nové objekty a presunúť ich na ľubovoľné miesto na snímke, ktorú si vyberiete. Dokumenty Google vám tiež umožňujú vybrať rozloženie vytlačených prezentácií.

1.

Kliknite na položku Nová snímka z ponuky Prezentácia obrázkov v službe Dokumenty Google alebo súčasne stlačte klávesy CTRL a M a vložte nový snímok. Vyberte si jeden z dostupných usporiadaní snímok. Spoločnosť Google ponúka päť možností rozloženia: titulné snímky, textové snímky, dva formáty stĺpcov, diapozitívy titulkov a prázdne snímky.

2.

Vložte názvy, obrázky alebo iný obsah do dostupných priestorov v rozložení, ktoré ste si vybrali. Pomocou ponuky Vložiť pridáte do prezentácie Google ďalší text, obrázky, výkresy, tabuľky, videá a tvary. Presuňte položky na miesto, kde sa majú zobraziť na snímke.

3.

Na zarovnanie textu, obrázkov a iného obsahu použite možnosti nastavenia v ponuke Formát alebo tlačidlá na paneli s nástrojmi Dokumentov Google. Vyberte viac položiek a kliknutím na položku Zarovnať horizontálne alebo Vertikálne zarovnať z ponuky Formát navzájom zarovnajte objekty.

4.

Ak tlačíte prezentáciu, vyberte rozloženie vytlačených stránok. Kliknutím na položku Tlačiť v ponuke Súbor otvoríte dialógové okno Tlač náhľadu a vyberiete, koľko snímok by sa malo vytlačiť na každej strane pomocou rozbaľovacej ponuky Rozloženie.

 

Zanechajte Svoj Komentár