Ako zmeniť ISO na Nikon D90

Možnosti ISO dostupné vo fotoaparáte Nikon D90 umožňujú nastaviť citlivosť fotoaparátu na svetlo. Možno budete musieť zvýšiť hodnotu ISO, ak fotografujete pri slabom osvetlení a zistíte, že výsledný obrázok obsahuje málo detailov alebo ho znížiť, ak sa obrazy urobené pri jasnom svetle vymažú. Pomocou tlačidla na zadnej strane fotoaparátu nastavte konkrétne nastavenie ISO alebo aktivujte režim ISO-AUTO a upravte nastavenia tak, aby citlivosť na svetlo a rýchlosť uzávierky ostali v rámci limitov, ktoré ste vybrali.

Manuálna ISO

1.

Stlačte tlačidlo "ISO" na zadnej strane fotoaparátu Nikon D90, na ľavej strane obrazovky. Na obrazovke sa zobrazia písmená "ISO", za ktorými nasleduje číslo.

2.

Otočením voliča v pravom dolnom rohu obrazovky doľava alebo doprava znížte alebo zvýšte nastavenie ISO. Zariadenie Nikon D90 umožňuje nastaviť ISO medzi 200 a 3200 a obsahuje ďalšie nižšie a vyššie hodnoty, ako napríklad L 1.0 - približne rovnaké ako ISO 100 - a HI 1.0, čo je podobné ako ISO 6400. Upozorňujeme, že ak nastavíte volič v hornej časti fotoaparátu Nikon D90 na akúkoľvek inú hodnotu ako "M", "A", "S" alebo "P" a zvoľte nastavenie "ISO-AUTO", nastavenie ISO sa prepne späť na manuálnu hodnotu, nedávno po vrátení voliča na jednu z týchto hodnôt.

3.

Nasmerujte fotoaparát Nikon D90 na požadovaný objekt a stlačte strieborné tlačidlo spúšte na hornej strane fotoaparátu, aby ste nasnímaný obrázok.

Parametre ISO-AUTO

1.

Stlačte tlačidlo "Menu" na ľavej strane obrazovky.

2.

Stlačte tlačidlo "šípku nadol" na kruhovej smerovej podložke, až kým sa na displeji nezobrazí "Nastavenie citlivosti ISO".

3.

Stlačením tlačidla "pravá šípka" zvýraznite citlivosť ISO. Upozorňujeme, že túto oblasť môžete použiť na ručné nastavenie citlivosti ISO.

4.

Stlačením tlačidla "šípka nadol" zvýraznite položku Automatické ovládanie citlivosti ISO.

5.

Stlačte tlačidlo "pravá šípka", stlačením tlačidla nahor zvýraznite položku On a potom stlačením tlačidla "OK" sa vrátite do ponuky nastavení citlivosti ISO.

6.

Stlačením tlačidla "šípka nadol" zvýraznite hodnotu vedľa položky Maximálna citlivosť. Stlačte tlačidlo "pravá šípka", stlačte tlačidlo nadol alebo nahor, aby ste zvýraznili požadovanú maximálnu úroveň ISO pri prevádzke fotoaparátu Nikon D90 v režime ISO-AUTO a potom stlačte tlačidlo "OK".

7.

Stlačením tlačidla "šípka nadol" zvýraznite hodnotu vedľa položky Minimálna rýchlosť uzávierky. Stlačte tlačidlo "pravá šípka", stláčaním nadol alebo nahor zvýraznite požadovanú minimálnu rýchlosť uzávierky, keď pracujete v režime ISO-AUTO a potom stlačte tlačidlo "OK".

Výstraha

  • Najvyššie nastavenia ISO na fotoaparáte Nikon D90 môžu mať za následok vysokú úroveň artefaktov, vrátane škvŕn a nepresných farieb, čo je typické pre digitálne fotoaparáty. Tieto nastavenia použite len vtedy, ak inak nebudete môcť zachytiť požadovanú fotografiu.
 

Zanechajte Svoj Komentár