Ako zmeniť adresu IP Bizhub C450

Konica Minolta Bizhub c450 poskytuje vašej firme možnosť vytlačiť, faxovať a skenovať z jedného multifunkčného zariadenia. Adresa IP priradená vášmu c450 umožňuje užívateľom v sieti využiť tieto funkcie zo svojich pracovných staníc. Ak potrebujete zmeniť adresu IP priradenú vášmu Bizhub c450, môžete vykonať túto zmenu priamo z ovládacieho panela zariadenia. Alternatívne môžete upraviť IP adresu vášho zariadenia c450 zo sieťového počítača pomocou softvéru Konica Minolta PageScope Web Connection.

Z ovládacieho panela

1.

Stlačte tlačidlo "Utility / Counter" na ovládacom paneli prístroja c450.

2.

V ponuke nástrojov, ktorá sa zobrazí na obrazovke, stlačte tlačidlo "Nastavenie správcu".

3.

Pomocou klávesnice zadajte heslo správcu a stlačte tlačidlo "OK". Na obrazovke sa objavia možnosti ponuky Administrator Setting.

4.

Stlačte tlačidlo "Nastavenie siete" a potom stlačte tlačidlo "Nastavenie TCP / IP". Stlačením tlačidla "Fwd" prejdete na ďalšiu stránku.

5.

Vyberte požadovaný spôsob priradenia adresy IP vášmu Bizhub c450. Výber možnosti "Priame zadávanie" umožňuje zadávať adresu manuálne pomocou klávesnice. Výber možnosti "Automatické zadávanie" umožňuje zariadeniu získať adresu automaticky pomocou DHCP alebo iných nastavení, ktoré zadáte.

6.

Zadajte adresu IP alebo nastavenia IP, ktoré chcete priradiť k vášmu Bizhub c450.

7.

Stlačením tlačidla "OK" uložte nové nastavenia.

8.

Stlačením tlačidla "Utility / Counter" zatvorte ponuku Administrator Settings.

Z pripojenia PageScope Web Connection

1.

Otvorte webový prehliadač a zadajte aktuálnu IP adresu C450 do panela s adresou. Stlačte tlačidlo "Enter" na otvorenie aplikácie PageScope Web Connection.

2.

Kliknite na "Administrator", zadajte heslo správcu pre zariadenie a potom kliknite na tlačidlo "OK" pre prihlásenie.

3.

Kliknite na kartu "Sieť" a potom kliknite na ponuku "Nastavenie TCP / IP".

4.

Vyberte požadovaný spôsob priraďovania adresy IP k vášmu Bizhub c450 z možností uvedených v rozbaľovacej ponuke Metóda nastavenia IP adresy. Výber možnosti "Manuálne nastavenie" umožňuje manuálne zadanie adresy. Výber možnosti "Automatické nastavenie" umožňuje zariadeniu získať adresu automaticky pomocou DHCP alebo iných nastavení, ktoré zadáte.

5.

Zadajte adresu IP alebo nastavenia IP, ktoré chcete priradiť k vášmu Bizhub c450.

6.

Kliknutím na tlačidlo "Použiť", "OK" a "Odhlásiť" uložte nové nastavenia a odhlásite sa z aplikácie PageScope Web Connection.

Potrebné veci

  • Sieťový počítač (voliteľné)

varovanie

  • Nemôžete sa prihlásiť do ponuky Nastavenie správcu z ovládacieho panela zariadenia a zároveň PageScope Web Connection.
  • Predtým ako získate prístup do ponuky Nastavenie správcu, musíte čakať na dokončenie cyklu zahrievania.
  • Pred prístupom do ponuky Nastavenie správcu musíte odstrániť chybové kódy z prístroja c450.
 

Zanechajte Svoj Komentár