Ako zmeniť vnútornú bezdrôtovú sieť v notebooku Acer

Notebook Acer využíva internú bezdrôtovú kartu, známu aj ako bezdrôtová karta lokálnej siete alebo bezdrôtový adaptér, na detekciu a komunikáciu s Wi-Fi sieťami v danej oblasti. Podobne ako všetok počítačový hardvér však majú bezdrôtové karty obmedzenú trvanlivosť a ak zariadenie prestane pracovať, laptop sa už nebude zobrazovať ani sa k nemu pripojiť. Ak karta zlyhá, môžete ju nahradiť sami; karta sa jednoducho vymení a odoslanie počítača na opravu môže mať vplyv na výkonnosť firmy, pretože laptop môže byť v obchode niekoľko dní až týždňov.

1.

Vypnite počítač a odpojte napájací adaptér. Odpojte všetky periférne zariadenia od počítača.

2.

Zatvorte veko a otočte notebook Acer. Predtým, než začnete chrániť hardvér pred statickou elektrinou, vložte antistatický popruh na zápästie.

3.

Posuňte karty umiestnené v zadnej časti prenosného počítača, aby ste odblokovali a vytiahli batériu z priehradky.

4.

Vytiahnite batériu z prístroja Acer a nastavte súčasť. Uvoľnite skrutky, ktoré pripevňujú krycie panely k základni prenosného počítača.

5.

Zdvihnite panely a vyhľadajte na niektorých modeloch interné bezdrôtové zariadenie umiestnené vedľa pamäte RAM alebo pevného disku.

6.

Použite dvojicu pinzety na odlepenie pásky, ktorá zaisťuje káble antény na mieste. Odpojte káble od karty.

7.

Vytiahnite káble z ich vodiacich líšt a potom odstráňte skrutky upevňujúce bezdrôtovú kartu na základnú dosku. Vytiahnite kartu zo štrbiny.

8.

Vložte novú kartu do dostupného slotu. Pripojte biely kábel ku konektoru AUX a čierny kábel ku konektoru MAIN.

9.

Umiestnite káble späť do ich vodiacich líšt a káblové káble naspäť na miesto. Postupujte podľa krokov 1 až 6 opačným smerom k opätovnému pripojeniu prenosného počítača.

Potrebné veci

  • Antistatický remienok na zápästie
  • Malý skrutkovač Phillips
  • pinzeta
 

Zanechajte Svoj Komentár