Ako zmeniť líniu mriežky v programe Word na počítači Mac

Softvér programu Microsoft Office Word pre počítače Mac automaticky pridá hranice a mriežky vždy, keď vytvoríte tabuľku v dokumentoch. Okraje sa zobrazujú okolo okraja tabuľky a medzi každou bunkou tabuľky, takže sa zobrazia viditeľné hrany mriežky pri tlači dokumentu. Ak chcete zmeniť štýl riadka tabuľky mriežky v programe Word, použite nástroj "Draw Borders" programu.

1.

Spustite program Microsoft Word. Otvorte dokument obsahujúci tabuľku s mriežkami, ktoré chcete zmeniť.

2.

Kliknutím na okraj alebo roh objektu objektu zvýraznite celú tabuľku. Môžete tiež kliknúť a vybrať jednotlivé bunky v tabuľke, aby ste zmenili štýly a veľkosť okrajov len pre vybrané bunky. Kliknite na samostatnú bunku alebo kliknite a presuňte kurzor myši nad bunky, aby ste zvýraznili a vybrali viac buniek.

3.

Kliknite na kartu "Tabuľky" v hlavnej páse ponuky programu Word.

4.

Kliknite na tlačidlo "Štýl riadka" pomocou ikony plnej čiary v skupine nástrojov "Kresliť hranice" na paneli s ponukami. V rozbaľovacom zozname možností vyberte požadovaný štýl mriežky. Môžete si vybrať z radu jednoduchých plných, bodkovaných, tieňovaných, prerušovaných alebo dekoratívnych štýlov.

5.

Kliknite na tlačidlo "Hmotnosť v riadku", ktoré zobrazuje aktuálnu veľkosť čiarového bodu. V rozbaľovacej ponuke vyberte požadovanú hrúbku čiar.

6.

Kliknite na tlačidlo "Hranice", označené ikonou mriežky. V rozbaľovacom zozname vyberte preferovaný štýl ohraničenia okraja okolo okraja tabuľky.

7.

Kliknutím na položku "Súbor" a potom na položku "Uložiť" vykonajte zmeny a uložíte dokument programu Word.

Tip

  • Okraje a mriežky môžete odstrániť aj z tabuľky kliknutím na položku "Ohraničenia" a potom "Žiadne" v skupine "Kresliť hranice" na paneli s ponukami.
 

Zanechajte Svoj Komentár