Ako zmeniť písma na Notes.App pre iPhone

Zariadenie iPhone vám uľahčuje písať poznámky pre vašu firmu, keď ste na cestách. To môže byť obzvlášť užitočné pri účasti na konferenciách alebo stretnutiach, alebo len pri zaznamenávaní nápadov počas cestovania. Rovnako ako niekedy budete chcieť zmeniť písmo v dokumente na vašom počítači, môžete tiež zmeniť písmo používané v aplikácii Apple nativných poznámok na zariadení iPhone. Aplikácia Poznámky vám umožňuje písať na virtuálnej klávesnici iPhone písať dokumenty, ktoré môžete potom odoslať niekomu e-mailom alebo previesť do počítača pre budúce použitie.

1.

Stlačte tlačidlo "Domov", ktoré sa nachádza pod dotykovou obrazovkou vášho iPhone.

2.

Dotknite sa ikony "Settings" na domovskej obrazovke.

3.

Klepnite na "Poznámky". Zobrazí sa zoznam písiem.

4.

Klepnutím na názov písma ho vyberte, napríklad "Helvetica".

5.

Stlačte tlačidlo "Domov" a klepnite na ikonu "Poznámky", aby ste použili aplikáciu s novým označením písma.

 

Zanechajte Svoj Komentár