Opis charakteristík vysoko výkonného pracoviska

Keď máte správnych ľudí so správnymi zručnosťami a skúsenosťami pracujúcimi na správnych projektoch v správny čas, zvyčajne získavate správne výsledky. Na vysoko výkonnom pracovisku poskytujú tímy kvalitné produkty a služby využívajúce inovatívne techniky. Majú tendenciu efektívnejšie spolupracovať ako iné skupiny ľudí. V týchto vysoko výkonných prostrediach si ľudia dôverujú jeden druhého, majú pocit, že sú schopní vykonávať zmeny a zažívajú vysokú spokojnosť s prácou. Zamestnanci s vysokou morálkou strácajú prácu menej často a fungujú produktívnejšie a nákladovo efektívnejšie. Popisovanie charakteristík vysoko výkonného pracoviska zahŕňa zoznam krokov, ktoré prijali vedúci pracovníci na vytvorenie efektívneho tímu a dosiahnuté výsledky.

Nastavenie jasných cieľov

Efektívni lídri komunikujú jasnú víziu a stanovujú realistické ciele. Zosúladením všetkých činností s týmito cieľmi úspešní vedúci pracovníci zabezpečia, aby ich zamestnanci pracovali na dosiahnutí rovnakých výsledkov. Definovanie rolí a zodpovedností bráni viacerým ľuďom vykonávať rovnakú úlohu, ktorá je neefektívna a nie produktívna. Účinný vodca zabezpečuje, aby členovia tímu mali dostatočnú odbornú prípravu, čas a zdroje na dokončenie práce. V opačnom prípade vedúci organizácie zabezpečí školenia, workshopy a semináre s cieľom zabezpečiť, aby zamestnanci mohli vykonávať pracovné úlohy bezpečne a efektívne. Vysoko výkonné tímy fungujú dobre, pretože každý vie, čo robia, a prečo to robia.

Udržiavanie otvorenej komunikácie

Na vysoko výkonnom pracovisku vedúci predstavitelia pravidelne komunikujú s podriadenými, aby poskytli smerovanie na to, ktoré úlohy je potrebné dokončiť. Rýchlym riešením problémov vedúci predstavitelia minimalizujú prerušenia a umožňujú členom tímu sústrediť sa na pracovné úlohy. Pomáha vytvárať silné vzťahy medzi členmi tímu a znižuje konflikty. Vedúci pracovníci, ktorí stanovujú postupy pri rozhodovaní, analýze problémov a začlenenie zlepšovania procesov, pomáhajú členom tímu účinnejšie pracovať. Vysoko výkonné tímy dobre komunikujú nielen medzi sebou, ale aj so sponzormi, zainteresovanými stranami, zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi.

Oceňovanie rozmanitosti

Keď čelí zložitým problémom, efektívny vodca uznáva hodnotu, ktorú každý člen tímu prináša. Povzbudzuje každého, aby prispieval svojimi nápadmi, metódami a názormi, aj keď sa odlišuje od jeho vlastných. Vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia spôsobuje, že všetci členovia tímu majú pocit, že majú právomoc navrhnúť návrhy a nemali by sa obávať odvetných opatrení. Každý zamestnanec na vysoko výkonnom pracovisku sa cíti cenený. To prispieva k vysokej produktivite.

Podpora spolupráce

Na vysoko výkonných tímoch sa členovia tímu spoliehajú na svoje individuálne schopnosti a skúsenosti. Keď sú všetci odmeňovaní dôsledne, tieto tímy majú tendenciu dobre spolupracovať. S pocitom spolupatričnosti a účelom majú zamestnanci tendenciu viac pracovať na riešení zložitých problémov, pri riešení sťažností zákazníkov a udržiavaní konkurenčnej výhody pre spoločnosť na komplexnom globálnom trhu. Povzbudzovanie členov tímu k rozvoju ich zručností a vedomostí podporuje atmosféru rastu a rozvoja, ktorá prináša výhody nielen spoločnosti, ale aj zamestnancovi.

 

Zanechajte Svoj Komentár