Definícia efektívnej podnikovej komunikácie

V ére definovanej e-mailmi, textovými správami a aktualizáciami stavu sociálnych médií je pre obchodných profesionálov jednoduché efektívne komunikovať za samozrejmosť. Správy sa často odrážajú okolo konferenčných miestností a schránok, ale relatívne málo dosahuje skutočnú účinnosť. Pochopenie toho, ako merať efektivitu, môže pomôcť vedúcim pracovníkom realizovať efektívnu a produktívnu komunikáciu.

Vlastnosti

Podľa autora Asha Kaula vyžaduje efektívna obchodná komunikácia výmenu alebo progresiu myšlienok, ktoré dosahujú vopred určený cieľ. Napríklad, reproduktory nekomunikujú jednoducho, aby boli počuť. Efektívne reproduktory začínajú so svojimi požadovanými výsledkami, pričom používajú jazyk a štýl, aby presvedčili divákov, aby podnikli konkrétne kroky. Efektívna obchodná komunikácia vedie k pozitívnej spätnej väzbe, ako je predaj alebo postúpenie. Iné formy spätnej väzby alebo nedostatku akcie sú celkom výsledkom neefektívneho zasielania správ.

účinky

Profesionálni obchodníci merajú efektívnu obchodnú komunikáciu sledovaním predaja. Jedna z najpopulárnejších foriem komunikácie, "rozdelený test", vyžaduje, aby boli posielané dva súbory správ na cieľové, podobné publikum. Reprodukovanie prvkov produktívnejšej správy môže pomôcť obchodníkom v priebehu času formovať efektívnejšiu obchodnú komunikáciu. Meranie spätnej väzby v komunikácii nonsales môže pomôcť iným odborníkom naučiť sa písať a hovoriť efektívnejšie, rovnako.

dôležité informácie

V profesionálnej komunikácii musia rečníci a spisovatelia pochopiť kultúrne očakávania svojich divákov. Napriek tomu, že inštruktori písania často vyzývajú študentov, aby napísali, ako hovoria, príliš príležitostný tón môže spôsobiť, že niektoré publikum znižuje písomnú komunikáciu. Podobne príliš formálny alebo stláčaný konverzačný rečový štýl môže odcudziť mnoho divákov. Zosúladenie tónu a štýlu komunikácie s plánovaným publikom výrazne zvyšuje jeho účinnosť.

mylné

Efektívna obchodná komunikácia takmer vždy vyžaduje iteratívny proces integrácie spätnej väzby do budúcich správ. Napríklad obchodný profesionál môže získať spätnú väzbu o návrhu potenciálneho klienta, ktorý obsahuje obavy týkajúce sa tvorby cien. Zanedbanie aktualizácie návrhu tak, aby zodpovedalo obavám klienta, môže viesť k neúspešnému predaju. Spýtajte sa na ďalšie otázky týkajúce sa záujmov klienta môžu odhaliť ešte viac informácií, ktoré dokážu vytvoriť konečne efektívny návrh.

výhody

Pochopenie rozdielov medzi písanými a hovorenými správami, meranie efektívnosti prostredníctvom spätnej väzby a zostávajúce ochotné klásť otázky a odpovedať na ne môžu pomôcť odborníkom v oblasti obchodu výrazne úspešne komunikovať s klientmi aj kolegami. Autor Stephen Covey hovorí o efektívnej obchodnej komunikácii vo svojej sérii "Sedem návykov" podľa zvyku "snažiť sa najprv porozumieť a potom pochopiť." V priebehu času môže záväzok efektívnej obchodnej komunikácie zvýšiť vplyv odborníkov, ako aj ich vplyv.

 

Zanechajte Svoj Komentár