Inicializácia Synchronizácie kalendára Google sa nedá inicializovať

Nástroj Kalendár Google umožňuje vašej firme ukladať údaje z kalendára v cloude na účely synchronizácie týchto údajov medzi rôznymi mobilnými zariadeniami. Príležitostne sa môžu vyskytnúť problémy so zariadeniami systému Android alebo iOS, ktoré zabránia inicializácii synchronizácie. Ako opraviť tieto problémy sa líšia v závislosti od problému a zariadenia.

Zapnutie a vypnutie synchronizácie - Android

Najjednoduchším dôvodom, prečo zariadenie Android nemusí synchronizovať s kalendármi Google, je, že synchronizácia nie je povolená. Ak chcete skontrolovať, či je synchronizácia zapnutá, na domácej obrazovke stlačte tlačidlo "Menu" a načítajte aplikáciu Nastavenia "Settings". Vyberte možnosť Účty a synchronizácia, vyberte účet, pre ktorý chcete kalendár synchronizovať, a začiarknite políčko vedľa poľa "Synchronizovať kalendár". Ak je v poli už zaškrtnutá políčka, odstráňte ju a potom znova začiarknite políčko, čím obnovíte službu synchronizácie.

Overte, či je povolená automatická synchronizácia - Android

Ak chcete synchronizáciu kalendára v zariadeniach so systémom Android v pravidelných intervaloch inicializovať, musíte povoliť automatickú synchronizáciu. Ak chcete skontrolovať, či je povolená automatická synchronizácia, vráťte sa na domovskú obrazovku zariadenia a stlačte tlačidlo "Menu". Zvoľte "Nastavenia", potom položku "Účty a synchronizácia" a potom začiarknite políčko "Automatické synchronizácia". Ak nie je, klepnutím na začiarkavacie políčko aktivujte automatickú synchronizáciu.

Skontrolujte nastavenia údajov na pozadí - Android

Nastavenia údajov na pozadí v zariadení Android môžu ovplyvniť aj funkciu synchronizácie. Ak sú obmedzené údaje na pozadí, Kalendár Google sa nemusí dať pripojiť k serverom spoločnosti Google, aby mohli vykonávať aktualizácie. Ak chcete skontrolovať, či sú na vašom zariadení obmedzené dáta na pozadí, zvoľte na domovskej obrazovke "Nastavenia", zvoľte "Použitie údajov" a potom zvoľte "Kalendár". Odstráňte zaškrtávacie políčko z políčka "Obmedziť údaje na pozadí", ak je prítomné.

Všeobecné riešenia - zariadenia iOS

Ak máte problémy so synchronizáciou v službe Kalendár Google v zariadení so systémom iOS, vrátane zariadenia iPhone alebo iPad, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je skontrolovať, či je zapnutá synchronizácia kalendára. Ak to chcete urobiť, klepnutím na ikonu "Nastavenia" na domovskej obrazovke načítajte aplikáciu Nastavenia. Klepnite na položku Pošta, Kontakty, Kalendáre, klepnite na kalendár, ktorý sa pokúšate synchronizovať, a overte, či je tlačidlo synchronizácie v polohe Zapnuté. Ak stále nemôžete synchronizovať Kalendár Google, skontrolujte jednotlivé nastavenia kalendára, aby ste sa uistili, že ste správne zadali svoje používateľské meno a heslo Google. Ak to chcete urobiť, načítajte aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pošta, Kontakty, Kalendáre, klepnite na položku Kalendáre, klepnite na kalendár, ktorý sa pokúšate synchronizovať, a overte nastavenia.

Iné riešenia - Android a iOS

Ak chcete synchronizáciu služby Kalendár Google synchronizovať na zariadeniach so systémom Android a iOS, potrebujete pripojenie k internetu. Overte, či ste pripojení k mobilnému alebo Wi-Fi pripojeniu spustením novej karty webového prehliadača a prehliadaním webových stránok. Ak to nemôžete urobiť, povolte bunkovú funkčnosť alebo pripojte miestnu sieť Wi-Fi. Tento proces sa v závislosti od vášho zariadenia mierne líši. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k zariadeniu.

Či už narazíte na problémy s Kalendárom Google v systémoch Android alebo iOS, reštartovanie zariadenia môže problém vyriešiť. Reštartovanie zariadenia obnoví jeho sieťové pripojenia, čo môže byť príčinou mnohých problémov so synchronizáciou. Po reštarte zariadenia sa automaticky znova synchronizuje so servermi spoločnosti Google.

 

Zanechajte Svoj Komentár