Porovnanie výkazu ziskov a strát s rozpočtom

Účtovník, kontrolór alebo finančný riaditeľ vašej spoločnosti dohliada na účtovné a finančné funkcie. Ak je vaša spoločnosť malá, táto zodpovednosť bude vašou, alebo môžete získať pomoc od účtovníka. Okrem tvorby a aktualizácie účtovnej závierky vrátane výkazu ziskov a strát účtovná funkcia zahŕňa prípravu a udržiavanie rozpočtu. Výkaz ziskov a strát a rozpočet zohrávajú dôležité úlohy.

rozpočet

Rozpočet je tabuľka, ktorá podrobne opisuje, čo vaša spoločnosť plánuje vygenerovať v príjmoch a vynaloží náklady v nasledujúcom štvrťroku alebo roku. Zvyčajne sa rozdeľuje o mesiac alebo štvrťrok na poskytnutie informácií potrebných na prijímanie rozhodnutí a neskôr na všetky potrebné úpravy. Rozpočet je prognóza. Využívate výkonnosť v minulosti v kombinácii s očakávaniami budúcich výsledkov a výkonnosti, aby ste vytvorili rozpočet. Akonáhle začne rok, sledujete svoj rozpočet na základe skutočných príjmov a výdavkov.

Výkaz ziskov a strát

Výkaz výnosov vašej spoločnosti informuje o tom, koľko peňazí vaša spoločnosť vygenerovala a strávila počas určitého obdobia, spravidla mesiac alebo rok. Ukazuje, ako dobre vaša spoločnosť vygenerovala výnosy a ako efektívne prevádza predaj na zisky. V hornej línii výkazu ziskov a strát sa zobrazuje predaj, stredné výdavky a dolný riadok vykazuje čistý zisk alebo stratu. Váš výkaz ziskov a strát vykazuje aj ziskovosť na niekoľkých úrovniach: brutto, prevádzkové a čisté.

Rozpočet vs. výkaz ziskov a strát

Rozpočet je dôležitým nástrojom pre účtovníctvo a administratívne plánovanie, pretože vám pomáha definovať a nastaviť firemné ciele a merať dosiahnutie týchto cieľov. Umožňuje tiež identifikovať potenciálne úskalia hospodárskeho poklesu alebo rýchleho rastu a určiť spôsoby, ako tieto úskaly zabrániť alebo znížiť. Výkaz výnosov vašej spoločnosti vám umožňuje zistiť, ako sa uskutočňuje predaj v rôznych obdobiach roka, alebo keď používate rôzne marketingové aktivity. Umožňuje tiež zobraziť trendy, ktoré môžu pomôcť alebo poškodiť vašu spoločnosť.

Sledovanie a analýza

Výkaz ziskov a strát a rozpočet sú finančné analýzy a nástroje sledovania, ktoré pri pravidelnom používaní pomáhajú budovať a udržiavať finančne silnú spoločnosť. Preskúmanie a monitorovanie výkazu ziskov a strát a rozpočtu vám môže pomôcť znížiť výdavky a prerozdeliť tieto zdroje do oblastí spoločnosti, ktoré ich môžu najlepšie využiť. Hoci je váš výkaz ziskov a strát fixný a zobrazuje, čo sa vo vašej firme skutočne vyskytuje, váš rozpočet je prognóza, ktorú môžete zmeniť. Keď pozorujete trendy vo výkaze ziskov a strát, môžete aktualizovať rozpočet, aby ste ich mohli riešiť. Napríklad, ak sa personálne náklady vašej spoločnosti zdajú byť príliš rýchle, dvojitá kontrola rozpočtu vám povie, či bol tento nárast plánovaný alebo nie. Ak nie, môžete preskúmať možnosti na zníženie nákladov na zamestnancov alebo na zastavenie ich ďalšieho zvyšovania.

 

Zanechajte Svoj Komentár