Komunikácia s klientmi a kolegami z rôznych kultúr

Vzhľadom na multikultúrnu komerčnú obchodnú krajinu, aj malá spoločnosť bude pravdepodobne čeliť výzvam komunikácie naprieč kultúrnymi hranicami. Rozdiely môžu byť rovnako zrejmé ako jazyková bariéra alebo ako jemné ako interpretovať, či gesto naznačuje skutočné prijatie alebo strach z protirečenia autority. Čím viac viete o kultúrach, v ktorých pracujete, tým lepšie sú vaše šance na úspešnú navigáciu.

Jazykové bariéry

Pri komunikácii so zámorskými klientmi a kolegami môže byť ústrednou výzvou komunikácia medzi jazykovými bariérami. Viacjazyční zamestnanci môžu byť obzvlášť cenní pre svoju flexibilitu pri preklenutí komunikačných medzery, avšak v každom prípade treba dbať na to, aby sme používali jazyk, ktorý možno pochopiť v rôznych kultúrach. Vyhnite sa obchodnému žargónu alebo slangu, ktoré sa ťažko prekladajú a ľahko sa nesprávne interpretujú. Okrem jazyka sa obe gestá a hlasové tóny odlišujú medzi kultúrami, takže je dôležité vedieť, či rastúci hlas na druhom konci telefónnej línie naznačuje hnev s vaším návrhom alebo dychtivosť prijať ho.

Kultúrne normy

Môže byť ťažké spravovať klientov a kolegov z iných krajín, ktorí nedodržiavajú bežné domáce normy pre obchodnú komunikáciu. Napríklad, vzťahy založené kultúry môžu vyžadovať neformálnu komunikáciu na začiatku obchodného rozhovoru, pýtať sa na zdravie a rodinu skôr, než sa ponorí do obchodných rokovaní. Dokonca aj e-mail by mal obsahovať informácie, ktoré ukazujú, že sa staráte o svojho kolegu alebo klienta ako o osobe, o ktorej sa prediskutujete. Iné kultúry sú priamejšie a pevnejšie oddelené súkromné ​​životy od profesionálnych vzťahov. Nezabúdajte na prístup k vašim obchodným praktikám, alebo pravdepodobne budete urážať tak často, ako sa vám podarí.

Interná komunikácia

Riadenie zamestnancov z rôznych kultúr môže vyžadovať kopanie o niečo hlbšie, aby ste získali požadované výsledky. Môžete byť napríklad zvyknutí na model spätnej väzby, v ktorom požadujete od svojich podriadených vstupné pred prijatím rozhodnutia. V niektorých kultúrach sa však to považuje za slabosť na vašej strane a môže viesť k nedostatočnému rešpektu. V iných krajinách je rešpektovanie autority taká vysoká, že ste pravdepodobne nedostali kritiku, a to ani vtedy, ak to bude opodstatnené. Dokonca aj vtedy, keď očakávate svoje očakávania, môže chvíľu trvať, kým ostatní dosiahnu úroveň vášho prístupu.

Štandardizované nástroje

Keď úzko spolupracujete s kolegami z rôznych kultúr, je mimoriadne dôležité mať štandardizovaný proces komunikácie kľúčových otázok. Poskytnite rámec, ktorý musí každý používať, aby zabezpečil šírenie a pochopenie informácií. To si vyžaduje mimoriadnu naliehavosť v multikultúrnych tímoch, kde sú stávky vysoké. Napríklad v lekárskej oblasti je jedným rámcom nástroj odporúčania situácie - pozadia - hodnotenie odporúčania alebo SBAR. Prijímanie všetkých týchto informácií vždy, keď sa odovzdá prípad, znižuje riziko poruchy komunikácie. Udržanie tejto konzistentnosti v priebehu času umožňuje všetkým, aby sa s týmto systémom vyrovnali a znižovali akékoľvek nepohodlie v medzikultúrnej komunikácii.

Školenie pracovníkov

Každý zamestnanec komunikujúci s klientmi a kolegami z iných kultúr by mal byť vyškolený v špecifických výzvach, ktorým čelia. Zatiaľ čo všeobecné školenie môže byť užitočné pre všetkých zamestnancov, každý, kto pravidelne navštevuje zámorskú krajinu, by mal vedieť, čo očakávať, keď sa tam dostanú. Znalosť základov - rešpektujte, premýšľajte pred tým, ako budete hovoriť, urobte svoj výskum v oblasti komunikácie a vyhýbajte sa etnocentrizmu - vám pomôžu vyrovnať bariéry, ktoré by inak mohli zastaviť produktívne obchodné vzťahy.

 

Zanechajte Svoj Komentár