Charakteristika plánu zdieľania zisku

Spoločnosti všetkých typov a veľkostí využívajú schémy zdieľania zisku, aby zamestnanci boli zamestnaní, motivovaní a spokojní. Zdieľanie ziskov premení každého zamestnanca na podnikateľa, odmeňuje ho tým, že ide nad rámec svojho popisu práce, aby dosiahol úspech. Plány zdieľania ziskov zlepšujú morálnu morálku zamestnancov, pozitívne ovplyvňujú zadržiavanie zamestnancov a pri hľadaní nových zamestnancov môžu pôsobiť ako podnet.

Profit Holenie Vs. Zdieľanie príjmov

Plány zdieľania ziskov by sa nemali zamieňať s províziami, odmenami za predaj alebo s plánmi zdieľania zisku, ktoré sú priamo spojené s osobnými cieľmi alebo plánom kompenzácie jednotlivca. Plány zdieľania zisku sa vyvíjajú pre veľké časti zdieľanej organizácie, pričom jeden súbor pravidiel platí pre všetkých. Organizácie môžu chcieť vypracovať plán zdieľania ziskov pre niektorých jednotlivcov alebo oddelenia s cieľom viazať kompenzáciu na výkon, ale tieto systémy sú nezávislé od plánu zdieľania zisku.

Kritériá pochopenia

Aby plány zdieľania zisku fungovali efektívne, musia ich zamestnanci jasne definovať a pochopiť. Vezmite do úvahy vodičov vo vašej firme, ktoré môžu byť ovplyvnené činnosťami vašich zamestnancov a používať ich na vytvorenie praktického plánu. Mnohé plány zdieľania zisku vynechávajú položky s divokými kartami, ako sú napríklad dane z príjmov právnických osôb, účtovné odpisy a veľké kapitálové investície. Cieľom plánu zdieľania zisku je povzbudiť zamestnancov, aby sa hrdú na svoju prácu, pracovali viac a robili lepšie rozhodnutia a systém by mal odrážať tieto ciele. V ideálnom prípade sa zamestnanec bude môcť pozrieť na finančné výkazy spoločnosti a pochopiť, ako bude vyplácať podiel na zisku.

Praktické úvahy

Plány zdieľania zisku fungujú najlepšie v spoločnostiach, ktoré sú ziskové a výnosy sú stabilné alebo sa neustále zvyšujú. Implementácia plánu zdieľania zisku, ktorý nevypláca, môže mať škodlivý vplyv na morálku. Spoločnosti budú chcieť zabezpečiť, aby bol plán uskutočniteľný a že zvýšenie angažovanosti zamestnancov môže ovplyvniť výsledok.

Dlhodobé benefity

Niektoré spoločnosti zistili, že plány zdieľania zisku v kombinácii s dôchodkovými plánmi ponúkajú väčší úžitok, než je možné dosiahnuť samostatne. Umiestnenie celej alebo časti výplaty podielu na zisku do registrovaného dôchodkového plánu zabraňuje dôsledkom dane z príjmov a vytvára samostatný merateľný fond, ktorý môže zamestnanec sledovať počas niekoľkých rokov. Niektoré spoločnosti umožňujú zamestnancovi rozhodnúť sa, koľko sa má preniesť do dôchodkového fondu, zatiaľ čo iné spoločnosti zarábajú percentuálnu platbu do fondu ako súčasť návrhu plánu.

 

Zanechajte Svoj Komentár