Charakteristika najúčinnejších stratégií rozvoja spoločnosti

Stratégie rozvoja podnikania pomáhajú malým spoločnostiam prostredníctvom rastu zameraním sa na dôležité oblasti operácií, vrátane marketingu, partnerstva a rozvoja zamestnancov. Efektívne strategické riadenie môže pomôcť novým podnikom navigovať v často nestabilných ranných rokoch, pomáhať im stať sa ziskovými a získať pevný postoj vo svojich odvetviach. Existuje mnoho typov stratégií rozvoja spoločnosti, no najefektívnejšie často majú určité znaky, ako napríklad zameranie na ľudí.

integrácia

V podnikaní sa integrácia vzťahuje na flexibilitu manažérov a zamestnancov, ktorí pracujú v rôznych oblastiach podnikania. Napríklad integrácia môže zahŕňať vytvorenie interdisciplinárnych tímov alebo prípravu zamestnancov na prácu vo viac ako jednej oblasti spoločnosti. Integrácia môže zahŕňať aj spojenie ľudí z rôznych častí spoločnosti, aby vytvorili pracovné skupiny na vývoj a predaj nových produktov. To umožňuje, aby odborné znalosti jednej osoby alebo jednej divízie spoločnosti boli ľahšie dostupné a používané inými ľuďmi a divíziami.

tvorivosť

Mnoho firiem prosperuje podporou tvorivosti medzi zamestnancami. Kreativita je obzvlášť účinná v spoločnostiach, ktoré navrhujú nové produkty. Tvorivosť môže byť podporená zriadením divízie výskumu a vývoja a podporou myslenia v modrom oblohe. V roku 2011 "Forbes" článok s názvom. "Ako sa darí vo svete neuveriteľnej tvorivosti", Ben Chestnut, generálny riaditeľ marketingovej spoločnosti MailChimp, navrhuje päť stratégií na rozvoj kreativity: vyhýbajte sa pravidlám, dávajte zamestnancom povolenie byť kreatívny, zamestnávajte nezvyčajných ľudí, zamerať sa skôr na myšlienky než na úlohu manažment a mať flexibilnú štruktúru spoločnosti.

štúdium

Učiaca sa spoločnosť je schopná rýchlo reagovať na meniace sa obchodné podmienky, čo je efektívna stratégia pre mnohé spoločnosti. Učiaca spoločnosť by mala mať zavedené systémy, ktoré umožnia ľahko meniť alebo modernizovať procesy, mali by neustále zdokonaľovať zručnosti zamestnancov prostredníctvom odbornej prípravy, mali voľný tok informácií prostredníctvom rôznych oddelení a divízií, mali udržať atmosféru otvorenosti, tolerovali a učili sa zlyhanie a mať záväzok k osobnému rozvoju všetkých zamestnancov.

Zamerajte sa na ľudí

Ľudia sú najdôležitejším majetkom spoločnosti a mnohé účinné spoločnosti majú politiky, ktoré im umožňujú investovať do svojich zamestnancov. Táto stratégia by mohla zahŕňať možnosť flexibilného pracovného času a pracovných podmienok alebo poskytovanie príležitostí pre zamestnancov, aby sa učili a vyškolili sa na pokročilejšie pozície. Ďalšou stratégiou je umožniť zamestnancom na akejkoľvek úrovni predkladať nápady a zúčastňovať sa na rozhodovacom procese. Stratégia, ktorá sa zameriava na ľudí, môže pomôcť rozvoju lojálnych a nadšených zamestnancov.

 

Zanechajte Svoj Komentár