Charakteristiky efektívnej komunikácie

Využívanie efektívnej komunikácie je nevyhnutnosťou pre každého profesionálneho pracovníka. Ako človek hovorí, má vplyv na to, ako ho ostatní vnímajú profesionálne a osobne. Je dôležité praktizovať efektívne komunikačné zručnosti, najmä v obchodných situáciách a prostrediach. Manažéri a zamestnanci, ktorí vedia efektívne komunikovať, môžu vytvoriť alebo zlomiť malý podnik.

Tvoj hlas

Hovor zrozumiťeľne. Keď hovoríte, dbajte na to, aby boli slová vyložené a jasne vyjadrené. Ak ostatní vždy žiadajú, aby niekto zopakoval to, čo povedal, je pravdepodobné, že nehovorí dostatočne jasne alebo nahlas.

Vyhýbajte sa kričaniu alebo zvyšovaniu hlasu u ostatných. Niektorí majú tendenciu kričať, keď sú obzvlášť vášniví v súvislosti s problémom alebo sa snažia dostať bod cez. Aj keď je prijateľné zmeniť úroveň hlasitosti, nikdy nie je prijateľné kričať v obchodnom nastavení.

Nehovorte, keď sa rozhneváte. Keď emócie prebiehajú vysoko, najlepšie je odložiť dôležité konverzácie, ak je to možné. Ľudia s väčšou pravdepodobnosťou hovoria, čo neskôr budú ľutovať, keď sa ozvali z hnevu. Vychutnajte si chvíľu a potom pokračujte v rozhovore po opätovnom získaní pokoja.

Vaša konverzácia

Neprerušujte, keď ostatní hovoria. Je hrubé prerušiť inú osobu, keď hovorí. Ak musíte niečo povedať, urobte si duševnú alebo rýchlu písomnú poznámku a hovorte, keď osoba skončila.

Pozorne počúvajte, kedy hovoria ostatní. Ak chcete pokračovať v rozhovore a byť efektívnym komunikátorom, každý, kto je zapojený do komunikácie, musí byť dobrým poslucháčom. Neustále premýšľajte o tom, čo sa bude hovoriť ďalej alebo sa zamerajte na iné aktivity. Dajte rečníkovi celú pozornosť. Ak je to možné, parafrázujte a zopakujte, čo osoba povedala, aby zabezpečila pochopenie.

Tvoje slová

Pri hovorení je dôležité vždy používať správnu angličtinu a gramatiku. Vyhýbajte sa slangovým slovám, vrátane akýchkoľvek kliatbových slov, ktoré by zapožičali neprofesionálny obraz na pracovisku.

Vždy hovorte pravdu, keď komunikujete s ostatnými. Je dôležité vždy byť čestný vo všetkých obchodných rokovaniach. Nielenže to bude jednoduchšie, keď sa vždy hovorí pravda, ale zlepšuje vzťah s ostatnými. Vytvorenie dôvery v obchodné dohody je dôležitým aspektom úspešnosti.

Pri konštatovaní vždy zostaňte čo najkonkrétnejšie. Nikdy nepoužívajte všeobecné vyhlásenia. Nielenže generálne vyhlásenie dá nesprávny dojem, je to často falošné vyhlásenie. Je zriedkavé, že niekto "vždy" alebo "nikdy" nerobí určitú úlohu. Buďte špecifický, aby ste medzi jednotlivými stranami v rozhovore lepšie porozumeli. Použite konkrétne príklady vždy, keď je to možné.

Keď je potrebná negatívna konfrontácia, začnite a koniec konverzácie pozitívne. To môže vyhnúť tomu, aby sa človek cítil bombardovaný a zahltený, keď sa negatívne správy zmiešajú s pozitívnymi správami.

 

Zanechajte Svoj Komentár