Techniky správy kanála

Správa kanálov zahŕňa vytváranie operačných stratégií, ktoré idú nad rámec jednej organizácie. Stratégie riadenia kanálov spájajú partnerov v dodávateľskom reťazci, vrátane dodávateľov materiálu, výrobcov, distribútorov a predajcov, v snahe znížiť náklady a zvýšiť prevádzkovú efektivitu celého reťazca.

Strategické partnerstvá

Rozvoj dlhodobých vzťahov s vašimi dodávateľmi a maloobchodnými zákazníkmi je prvým krokom k efektívnemu riadeniu kanálov. Namiesto toho, aby ste zmenili dodávateľov na cenové zľavy a propagačné ponuky, vytvorte pevnú dodávateľskú základňu uzatváraním zmlúv o cenách / objemoch, dohôd o družstevnom marketingu, dohôd o financovaní medzi spoločnosťami alebo iných činností určených na posilnenie vašich vzťahov. Vytvorte loajálnu základňu predajcov tým, že pomôžete svojim predajcom predávať a efektívne predávať váš produkt. Poskytnite úverové podmienky verným retailovým zákazníkom a ponúknite svojim zákazníkom aj cenové / objemové zmluvy.

Využívanie technológií

Technologické nástroje môžu byť použité na zvýšenie efektívnosti v rámci dodávateľského reťazca, avšak od všetkých strán sa vyžaduje odhodlanie a spolupráca. Systémy automatických objednávok môžu okamžite umiestniť objednávky pozdĺž dodávateľského reťazca, keď zásoby dosiahnu ekonomické množstvá. Činnosti v oblasti vyzdvihovania, balenia a prepravy môžu byť viazané do systémov automatických objednávok, aby sa zvýšila efektivita a znížili dodacie lehoty. Technológia sledovania objednávok môže pomôcť jednotlivým spoločnostiam poskytovať lepšie služby zákazníkom tým, že presne vedia, kedy prídu materiály a iné objednávky.

Vertikálna integrácia

Vertikálna integrácia je akt nákupu alebo budovania vlastných dodávateľov alebo zákazníkov. Táto technika môže byť nákladná a sofistikovaná v porovnaní s inými, ale vertikálna integrácia môže poskytnúť najvýkonnejšie úspory nákladov a kontrolu kvality všetkých možností správy kanálov. Vlastníctvo vlastného dodávateľa alebo maloobchodného zákazníka vám umožní nastaviť si vlastné ceny v rámci dodávateľského reťazca a vykonávať úplnú kontrolu nad prevádzkovými postupmi a normami kvality.

Logistická podpora

Konať ako konzultant vašim dodávateľom a predajcom môže byť jedným z najviac praktických techník riadenia kanálov, ale stále môže zvýšiť efektivitu a produktivitu v rámci dodávateľského reťazca. Zdieľanie osvedčených postupov, technologických inovácií a manažérskych skúseností môže pomôcť vašim strategickým partnerom, aby dostali svoje domy do poriadku, čo vedie k nižším cenám a vyššej kvalite od dodávateľov, ako aj k spoľahlivejším objednávkam od predajcov. Poskytovanie marketingových materiálov a tréningových školení zamestnancom predajcov môže pomôcť zvýšiť predaj aj pre vaše značky.

monitoring

Neustále monitorujte a hodnoťte výkonnosť a pokrok vášho dodávateľského reťazca. Vytvorte dôkladné monitorovacie systémy, ktoré sprevádzajú každú techniku ​​riadenia kanála, či už ide o niečo také jednoduché ako prieskumy zamestnancov a zákazníkov alebo niečo také zložité ako štatistické výkazy z reťazového automatizovaného systému objednávok. Pravidelne prehodnocujte stratégie dodávateľského reťazca a upravte ich tak, aby reagovali na zmeny na trhu alebo na konkrétne spojenie v reťazci.

 

Zanechajte Svoj Komentár