Kanál distribučných činností

Keďže distribúcia je jednou z posledných fáz vývoja marketingového plánu, často nedostáva pozornosť, ktorú si zaslúži. Bez toho, aby ste zmenili svoj výrobok, cenu alebo metódy propagácie, výrazne zvýšite svoje tržby a zisky - alebo poškodíte vašu firmu - podľa toho, ako spravujete svoje distribučné aktivity. Pravidelná kontrola predajných metód a miest vám pomôže dosiahnuť váš predaj a potenciál zisku.

analýza

Jednou z hlavných aktivít distribučných kanálov, ktoré by ste mali vykonať aspoň raz za rok, je prehľad možností, ktoré používate, a tých, ktoré nie ste. Niektoré distribučné kanály zvyšujú objem predaja, ale majú vyššie náklady, ktoré znižujú vaše marže. Niektoré sú drahšie, ale zvyšujú vaše hrubé zisky. Kde predávate svoj produkt, odošle spotrebiteľovi správu o vašej značke. Ak ste to ešte neurobili, prečítajte si vplyv každého distribučného kanála, ktorý máte k dispozícii, a to na základe efektu každého z vašich objemov predaja, ziskových marží, hrubých ziskov, podpory značky a kancelárie. Urobte to pre kanály, ktoré ste predtým rozhodli proti použitiu, aby ste zistili, či ste urobili správnu voľbu na základe všetkých dostupných informácií.

Rokovacie zmluvy

Ak používate veľkoobchodníka, maloobchodníkov, distribútorov, nezávislých zástupcov predajcov alebo predajných firiem, telemarketingových firiem, on-line pobočiek alebo akúkoľvek inú formu priamych predajných kanálov, každý rok skontrolujte svoje zmluvné podmienky. Pri prvom vyjednávaní zmluvy nikto nevie presne, aký produkt bude predávať. Akonáhle uvidíte, ako váš produkt predáva, môžete mať väčší vplyv na zlepšenie podmienok zmluvy. Ak obchodný partner objednáva viac od vás, je to dobré znamenie, že chcú vaše podnikanie. Možno budete môcť vyjednať nižšiu províziu alebo vyššiu kúpnu cenu alebo viac podpory vo forme propagácie v obchode, lepšie zobrazenie alebo kratšie úverové podmienky pre inventár, ktorý objednávajú partneri.

povýšenie

Obaja aj vaši distribuční partneri sú zodpovední za propagáciu vášho produktu, ak obaja chcete maximálny predaj. Vzdelajte svojich partnerov, aby sa ubezpečili, že vedia, kto je váš cieľový zákazník, aký je váš jedinečný prínos pre predaj a aké sú vaše značky. Opýtajte sa, či vaši distribútori potrebujú in-store signage, príležitostné zľavy, rôzne balenia, zľavy alebo inú propagačnú podporu, ktorá vytvorí cieľový alebo impulzný nákup. Navštívte miesta a webové stránky vašich partnerov, aby ste zistili, či vás presadzujú rovnakým spôsobom. Ak nie, poskytnite im konkrétne návrhy, ako môžu zvýšiť predaj vašich produktov.

rebríček

Porovnajte výkonnosť svojich distribučných kanálov v rôznych kategóriách, aby ste zistili, či je čas na to, aby ste niektoré z nich upustili, zvýšili svoju účasť v iných alebo vylepšili určité kanály. Poradiť distribučné kanály podľa nasledujúcich kritérií: náklady na predaj, ziskové rozpätie, hrubý zisk, objem predaja, výnosy, obrat pohľadávok a administratívne zdroje potrebné na udržiavanie kanálu. Zatiaľ čo hrubý zisk sa môže javiť ako váš hlavný cieľ, riešenie problémov, ako sú nízke objemy alebo marže alebo vysoké náklady na predaj alebo výnosy, môže pomôcť premeniť kanály s nižším poradím na najlepších výkonných umelcov.

 

Zanechajte Svoj Komentár